Allianssin tavoitteet valtion budjettiin 2004

Uutiset 2.6.2003

 

1. Tuotonjakolaki / arpajaislaki

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on tyytyväinen pääministeri Jäätteenmäen hallituksen ohjelmassa olevaan lausumaan, jonka mukaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annettu laki otetaan käyttöön vuoden 2004 alusta. Tämä merkitsee 7,8 miljoonan euron lisäsatsausta nuorisotyöhön. Nuorisotyön tuen korotus tulee tarpeeseen ja sitä on kauan kaivattu.

Julkisessa keskustelussa on kuitenkin usein väläytelty, että tuen korotus on riippuvainen taloustilanteesta. Allianssin muistuttaa tässä yhteydessä siitä, että edellisten, lamavuosina tehtyjen leikkausten satoa korjataan yhä nuorten syrjäytymisen seurauksena kasvaneina korjaavien toimien inhimillisinä ja taloudellisina kuluina.

Hallitusohjelman mukaan perusnuorisotyön voimavarat turvataan ja ennaltaehkäisevää päihde- ja huumetyötä vahvistetaan. Allianssin mielestä perusnuorisotyö on parasta ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, eikä nuorisotyön rahoitus saa olla suhdanteista kiinni.

Valtion budjetissa 2004 on siirryttävä toteuttamaan hallitusohjelman mukaisesti tuotonjakolain noudattamista, jolloin nuorisotyölle osoitetaan Veikkauksen tuotosta tuotonjakolain mukaisesti 9 % osuus.

2. Nuorisotyö

Selvityksissä on todettu, että kuntatasolla asukkaat arvostavat nuorisotyön yhdeksi tärkeimmistä kunnallista palveluista. Nuorisotyöntekijöiden vastuu nuorista ja nuorisotyön arvostuksen on näyttävä nuorisotyöntekijöiden palkkauksessa. Vain tätä kautta varmistamme sen, että saamme motivoituneita ja alalla pysyviä työntekijöitä.

Järjestöissä tapahtuva nuorisotyö kärsii yhä resurssipulasta. Vaikka motivoituneita toimijoita onkin, on ammatillisista vetäjistä pulaa. Lisäksi hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota nuorisojärjestöjen työn laadun kehittämiseen. Tämä ei onnistu ilman lisäresursseja.

Euroopan Unionin erilaisten tukien maksu on tuskallisen hidasta ja tuet saadaan yleensä jälkikäteen. Usein tämä estää nuorisojärjestöjä hakemasta EU-tukea toimintoihinsa. Allianssin mielestä Suomeen olisi syytä perustaa Nuorisotyön investointipankki, josta nuorisojärjestöt saisivat lainaa EU-rahoitteisten toimintojensa toteuttamiseen siten, että järjestöt maksavat lainat takaisin kun EU-tuki saapuu.

Allianssi ehdottaa vuoden 2004 budjetissa järjestöjen tekemään nuorisotyöhön 2,5 miljoonan euron lisäystä ja kunnallisen nuorisotyön valtion osuuteen 3 miljoonan euron lisärahaa. Nuorisotyön investointipankin perustamiseen Allianssi ehdottaa 1 miljoonan euron määrärahaa. Muiden opetusministeriön rahoittamien nuorisohankkeiden kehittämiseen varataan 1,3 miljoonan euron rahoitus.

3. Nuorten työllistyminen

Nuorten työpajatoiminnan kautta syrjäytyneet nuoret onnistuvat työllistymään ja lisäämään elämänhallintaansa. Allianssi on tyytyväinen, että hallitusohjelman mukaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työpajatoiminta vakinaistetaan siten, että ne edistävät heidän työllistymistään. Oppisopimusjärjestelmä on hyväksi mutta vähänkäytetyksi väyläksi nuorten työllistämiseen. Sitä pitää vielä kehittää ja markkinoida.

Nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen ja nuorten oppisopimusjärjestelmän kehittäminen vaatii satsauksia. Resurssoinnit on ohjattava muualta kuin nuorisotyön määrärahoista.


Avainsanat: