Julia Vihinen: 5 syytä, miksi nuoren kannattaa äänestää eduskuntavaaleissa

Blogit 30.3.2023

1. Eduskunnassa päätetään nuorille tärkeistä asioista

Päätökset, joita eduskunnassa tehdään, vaikuttavat nuorten elämään monella tavalla. Eduskunnassa säädetyt lait voivat koskea esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, eläinsuojelua ja luonnonsuojelua, vähemmistöjen oikeuksia tai lastensuojelua. 

Eduskunnassa voidaan päättää myös vaikka liikennesäännöistä, nopeusrajoituksista ja siitä minkä ikäiset saavat ajaa mopoa tai autoa sekä siitä, minkä ikäiset saavat äänestää. Myös se, minkä ikäiset saavat ostaa alkoholia ja tupakkatuotteita, missä niitä myydään ja miten niitä saa mainostaa on eduskunnan päätettävissä.

Eduskunnan laatima budjetti puolestaan määrittelee miten paljon varoja suunnataan esimerkiksi erilaisiin palveluihin, kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin tai koulutukseen, tai valtion ylläpitämään infraan, kuten juniin tai teihin.

2. Nuoret ovat politiikassa aliedustettuja 

Yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta huolimatta äänioikeuden käyttö vaihtelee selvästi eri ikäryhmien välillä. Suuret ikäluokat äänestävät kaikista aktiivisimmin, kun taas nuorten äänestysaste on muuta väestöä matalampi. 

Nuoret ikäluokat ovat lisäksi muita ikäluokkia pienempiä. Nyt 50 vuotta täyttäneet muodostavat puolet äänioikeutetuista. Siispä jokainen nuoren ääni, joka jää käyttämättä, heikentää entisestään nuorten äänen kuulumista päätöksenteossa.

Nuorten äänillä on kuitenkin potentiaalia olla erittäin vaikutusvaltainen poliittinen voima, ja nuoret ovat aivan yhtä fiksuja ja perillä ajankohtaisista asioista kuin muutkin ikäluokat. Jokainen ääni on yhtä tärkeä, ja äänestyskopissa olemme kaikki samanarvoisia. Jos emme äänestä, saamme päätöksentekijöitä, jotka eivät edusta meitä. Eduskuntaan tarvitaan kipeästi päättäjiä, jotka haluavat huomioida nuoret päätöksissä.

3. Äänestäminen on helppo tapa ottaa kantaa itselleen tärkeisiin ja kiinnostaviin asioihin

Tunnetko paloa esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksien puolustukseen, ilmastokriisin korjaamiseen tai vaikka siihen, että että joka puolella Suomea olisi yhtä hyvä elää? Vaalit ovat loistava tilaisuus ilmaista sinulle tärkeitä yhteiskunnallisia asioita ja edistää sitä, että niitä nostetaan enemmän esille politiikassa.

Nykyään on monia tapoja vaikuttaa. Kansalaisaloitteiden allekirjoittaminen, mielenilmauksiin osallistuminen sekä arvojensa mukainen kuluttaminen ovat monelle nuorelle tuttuja tapoja osallistua politiikkaan. Äänestäminen on kuitenkin se tapa, jolla voi vaikuttaa lainsäädäntöön, joka taas luo pohjan kaikelle vaikuttamiselle. Siksi sitä ei tule unohtaa vaikuttamisen keinona, ja yhdelläkin äänellä on pitkäaikaisia vaikutuksia.

4. Yleinen äänestysoikeus ei ole aina ollut itsestäänselvyys

Ennen yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta esimerkiksi naiset ja vähävaraiset eivät saaneet vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Suomessa lainkaan. Näin on edelleen monissa maissa.

Yleinen äänioikeus maassamme on niiden ihmisten ansiota, jotka yli 100 vuotta sitten puhuivat sinnikkäästi sen puolesta, että jokainen saa äänestää sukupuolestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan huolimatta. Äänestämällä osoitat, että heidän työnsä oli sen arvoista.

5. Äänestäminen on helppoa, ja äänestyspäivästä voi tehdä itselleen juhlavan, hauskan ja mielenkiintoisen

Etenkin ensimmäinen äänestyskerta jännittää monia. Äänestäminen on kuitenkin helppoa ja nopeaa, eikä vaadi muuta kuin että piipahdat äänestyspaikalla henkilöllisyystodistus mukanasi. Oman vaalipäivän äänestyspaikan voi tarkistaa täältä.

Nykyään on myös helpompaa kuin koskaan ottaa selvää ehdokkaista ja itselleen tärkeistä poliittisista kysymyksistä. Kaikki tieto on saatavilla netissä, politiikan podcasteissa, youtube- ja tiktok-videoissa ja ehdokkaiden ja puolueiden eri sosiaalisen median kanavilla. 

Äänestämispäivälle voi lisäksi luoda omannäköisiä perinteitä äänestämisen ohelle. Kannusta kaverit mukaan äänestämään ja menkää vaaliuurnilta yhdessä vaalikahveille tai seuratkaa vaalipäivänä tuloksia omissa vaalivalvojaisissa! Vaalipäivän uutislähetyksiä ja tulosseurantaa on jännittävää katsoa – ei ihme, että moni seuraa politiikkaa kuin urheilua.

Vaalit ovat demokratian juhlaa, älä siis jätä väliin mahdollisuutta olla osana sitä! 

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023. Äänestyspaikat ovat auki klo 9-20. Oman äänestyspaikan voi tarkistaa osoitteesta aanestyspaikat.fi.

Julia Vihinen

Kirjoittaja on Allianssin vaalikevään vaikuttamisen harjoittelija, jonka sydän sykkii vaaleille, demokratialle ja politiikan kiemuroille.

julia.vihinen@nuorisoala.fi

Katso myös