Blogi: Ilmastodelegaatit haastavat ja niin kuuluukin!

Blogit 11.2.2021

Nuorten ilmastodelegaattien lausunto Suomen fossiilittoman liikenteen suunnitelmasta on saanut huomiota osakseen niin mediassa kuin somenkin puolella. Miksi he ovat tästä lausuneet ja miten ilmastodelegaatit liittyvät nuorisoalan kattojärjestöön? Avaan mielelläni!

Allianssi on koordinoinut vuodesta 1997 alkaen nuorisodelegaattitoimintaa. Nuorisodelegaattitoimintaan kuuluu nykyään nuorten YK-delegaatit, jotka nimitetään yhdessä YK-liiiton kanssa, sekä nuorten ilmastodelegaatit. Ensimmäisenä nuorten YK-delegaattina toimi Juha Mustonen. Ilmastodelegaatteja Allianssi on nimittänyt vuodesta 2011 alkaen. Nuorisodelegaattien tehtävänä on tuoda esiin nuoren sukupolven ääntä ja edistää nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista. Voit lukea lisää ilmastodelegaattien toiminnasta täältä

Ilmastokriisi on suomalaisnuorten suurin huolenaihe, mutta vain vajaa kolmannes nuorista kokee, että heidän äänensä kuuluu riittävästi ilmastokeskustelussa. Päätöksiä ei pidä tehdä kuulematta niitä sukupolvia, joita ilmastokriisi ja sen vaikutukset eniten koskettavat. Ilmastodelegaatit ovat olleet tässä olennaisessa roolissa nostamassa ilmastoteemoja nuorten keskusteluun ja nuorten ääntä päättäjien korviin. 

Nuorisodelegaattien nimittämiseksi järjestetään vuosittain avoin haku, ja valinnan tehtävään tekee Allianssin hallitus. Allianssin hallituksen taas nimittää jäsenistämme koostuva syyskokous. 

Nuorisodelegaatit eivät toimi Allianssin palveluksessa ja agendaamme palvellen, vaan he ovat eräänlaisia oman sukupolvensa lähettiläitä. Delegaateilla on vapaus toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti, ja Allianssin tehtävä on tukea heidän toimintaansa tarjoamalla delegaateille esimerkiksi koulutusta ja käytännön apua. Delegaatin tehtävää voisi verrata vaikkapa YK:n rauhanlähettilään tehtävään, jossa esimerkiksi näyttelijä Leonardo DiCaprio toimii: kaikki DiCaprion ulostulot eivät ole YK:n ulostuloja.

Nuorten ilmastodelegaattien keskeinen tehtävä on edustaa suomalaisia nuoria YK:n ilmastokokouksessa. Delegaatit voivat ottaa kantaa heitä kiinnostaviin asioihin ja näin he ovat ansiokkaasti tehneetkin lausuessaan kantansa Suomen fossiilittoman liikenteen suunnitelmasta. Ilmastodelegaattien tehtävä on haastaa päättäjiä ilmastokysymyksissä! Allianssin virallisia lausuntoja ne eivät ole, vaan ne allekirjoittavat Allianssin toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. Viralliset kannanottomme perustuvat jäsentemme hyväksymään tavoiteohjelmaan.

Nuorten ilmastodelegaatit eivät varmasti edusta jokaisen suomalaisen nuoren näkökantaa, se on selvää, mutta heidän tehtäviinsä kuuluu toimia nuorten äänenä ilmastokeskustelussa. Tämä sisältää yhteydenpitoa nuoriin ilmastokysymyksistä esimerkiksi Instagramissa ja Twitterissä. Tänä vuonna ilmastodelegaatit ovat järjestäneet myös kaikille nuorille avoimia ilmastogrilli-etätapahtumia, joissa nuoret ovat päässeet keskustelemaan ilmastokriisin ratkaisuista ministerien kanssa.
 

Mikä on Allianssin kanta ilmastokysymyksiin?

Allianssi kannattaa ilmastokriisin hillintää yhtenä aivan keskeisenä tulevaisuustekona. Jäsenistömme rakentamassa ja hyväksymässä tavoiteohjelmassamme linjataan: 

”Nykyiset ilmastotoimet Suomessa tai globaalisti eivät riitä siihen, että ilmaston lämpeneminen pystytään pysäyttämään 1,5 asteeseen. Tarvitsemme suurempaa kunnianhimoa ja koko yhteiskunnan tahtotilaa muutokseen. Voimme onnistua, jos globaalit päästöt käännetään heti laskuun, hiilinieluja kasvatetaan voimakkaasti.”

Mikä olisi sellainen nuorisoalan kattojärjestö, joka ei olisi huolissaan siitä, millaiset elinolot nykyisiä ja tulevia nuoria kohtaavat tulevaisuudessa? 

Mielestämme nuorten ääntä ilmastokeskustelussa on ollut keskeistä tukea kaikin mahdollisin keinoin. Nuoret ilmastovaikuttajat ovat joutuneet kohtaamaan aikuisten kiusaamista ja häirintää aktivisminsa vuoksi. Allianssin tavoite ennen kaikkea on, että jokainen nuori voisi vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ilman pelkoa häirinnästä. Haluamme myös tarjota nuorille vaikuttamisen paikkoja ja nostaa nuorten ääntä esille yhteiskunnassa. 

”Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää!”, totesi eräs maamme varhaisimmista aktivisteistakin. Aktiivinen ja rohkea ei aina voi miellyttää kaikkia. 
 

Ilmari Nalbantoglu
Kirjoittaja on Allianssin va. toiminnanjohtaja, jonka mielestä nuoret eivät ole ainoastaan tulevaisuus, vaan nykyisyydessä kiinni. 

 


Avainsanat: