Blogivieras: Halu tulla hyväksytyksi

Blogit 8.10.2019

Halu tulla hyväksytyksi on yksi ihmisyyden perimmäisistä tarpeista, ikään, asemaan tai taustaan katsomatta.  Se kumpuaa jostain syvältä. Hyväksyntää osakseen saanut puhkeaa kukkaan, kun taas sitä vaille jääneellä voi olo olla kuin rikkaruoholla, joka ansaitsisi mielestään tulla kitketyksi.

Nuoruusiässä tietoisuus itsestä kaikkine puolineen herää uudella tavalla. Nuori ihminen arvioi jatkuvasti muuttuvaa itseään, omaa riittämistään ja riittämättömyyttään suhteessa muihin. Erityisesti kaverien kommenteilla on väliä. Nuori haluaa tuntea olevansa osa ryhmää, jonka jäseneksi on turvallista sujahtaa silloinkin, kun tuntuu että ei millään riitä. Siinä sivussa on toki oma tilansa myös tärkeiden aikuisten hyväksynnälle ja ihailulle.

Jotta koko ihminen, erityisesti kehittyvä mieli voisi hyvin, on tärkeää opetella myös sisäistä hyväksyntää, josta ammentaa tarpeen tullen. Tällöin kokemus omasta pärjäävyydestä ja siitä, että riittää, ei ole pelkästään ulkoisen palautteen varassa. Työssämme tunne- ja vuorovaikutustaitojen parissa hyväksyntä ja hyväksymisen taito on vahvasti läsnä. Friends-ohjelmassa opetellaan esimerkiksi omien tunteiden tunnistamista ja hyväksymistä, itselle epämukavien asioiden sietämistä ja huomion kiinnittämistä arjen hyviin asioihin.

Meidän aikuisten tärkeä tehtävä on huolehtia, että muistamme kohdata jokaisen nuoren lempeästi ja hyväksyvästi. Äkäisempikin teini kehrää kuin kissa huomatessaan, että aikuinen ottaa hänet vastaan kaikkine puolineen, kuohuineen ja säröineen. Tällöin nuori uskaltaa itsekin pysähtyä ja rauhoittua omien tuntojensa ja kokemusten äärelle, hyväksyä niiden olemassaolon ja tuntea, kuinka ne pikkuhiljaa antavat tilaa uusille tuulille. Onkin hyvä muistaa, että usein kaikenlainen torjuminen, kieltäminen ja välttely elämässä on uuvuttavaa ja kuluttaa valtavasti voimavaroja. Erityisen kuormittavaa se on mielenterveydelle.

Olla ystävällinen ja puhua kauniisti itselle ja muille, suhtautua avoimin ja luottavaisin mielin elämään ja hyväksyä. Tähän kiteytyy myös Friends-toiminnan tavoite. Friends on lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Ohjelma opettaa lapsia, nuoria ja vanhempia tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. Friends-ohjelma vahvistaa lasten ja nuorten minäkuvaa ja itsetuntoa sekä lisää uskoa omaan pärjäävyyteen. 

Minttu Oinonen
Kirjoittaja työskentelee Friends-ohjelman suunnittelijana ja kouluttajana Aseman Lapset ry:ssä.

Blogi on osa Nuorisotyön viikon (7.-13.10.2019) blogisarjaa, jossa nuorisotyötä tekevät ja kokevat kertovat erilaista tunteista, jota he nuorisotyössä ovat kokeneet.
 


Avainsanat: