Blogivieras: Kuuluiko nuorten ääni kestävän kehityksen kokouksessa?

Blogit 13.9.2019

Kestävän kehityksen korkean tason poliittisessa foorumissa (HLPF) käsitellään vuosittain edistymistä kestävän kehityksen tavoitteiden, eli Agenda 2030:n saralla. HLPF järjestettiin heinäkuussa New Yorkissa YK:n päämajassa. Tänä vuonna tarkastelussa olivat kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) hyvä koulutus, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastoteot, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä yhteistyö ja kumppanuus. 

Edustin tänä vuonna nuorisodelegaattina Suomen nuoria. Suomen HLPF-delegaatiossa on myös vuosina 2017 ja 2018 ollut virallinen nuorisoedustaja. Nuorisodelegaatin sisällyttäminen viralliseen delegaatioon on jo itsessään viesti siitä, että Suomen delegaatio on inklusiivinen ja sisältää kaikki yhteiskunnan osa-alueet. 

Nuorisodelegaatin rooli HLPF:ssä on keskeinen. Nuorisodelegaatti tuo mukanaan aina oman erityisosaamisensa ja omat verkostonsa, ei vain nuoruuttaan. Hänen tehtävänään ei ole kertoa muille, että hän on nuori, vaan kertoa, mitkä asiat häntä koskettavat, koska hän on nuori. Nuorisodelegaatti tuo vuoden teemoihin tärkeitä näkökulmia, jotka jäisivät muutoin pois. Ilman näitä uusia näkökulmia emme kykene ratkaisemaan aikamme visaisimpia ongelmia. 

Sain pitää Suomen kansallisen puheenvuoron ilmastoteoista (SDG13). Puhuin siitä, kuinka Suomen nuoret ovat viimeisen vuoden aikana aktivoituneet vaatimaan ilmastonmuutoksen hillintää ja siitä, kuinka lopulta saimme ilmaston suhteen erittäin kunnianhimoisen hallitusohjelman. 

Salissa kehuttiin nuorten ilmastoaktiivisuutta ja toisteltiin, kuinka tärkeää on kuunnella nuoria. Kuitenkin, lisäkseni ainoastaan yksi nuori sai salissa puheenvuoron. 

Kuullaanko nuoria oikeasti, vai ovatko nuoret mukava vain koska niin täytyy olla? Ketkä ovat ne nuoret, jotka pääsevät ääneen? YK on vuosien aikana parantanut merkittävästi nuorten osallisuutta prosesseissaan. Nuoret ovat päässeet huoneiden ulkopuolelta niiden sisälle kuulemaan keskustelua, istumaan pöytiin, osallistumaan keskusteluun ja lopulta pitämään puheenvuoroja. Tänä vuonna viisi nuorta pitivät ensimmäiset puheenvuorot tilaisuudessa, joka avasi HLPF:n korkean tason viikon. 

Silti, nuorisodelegaattien joukossa ei juuri ollut nuoria globaalista etelästä. Nuoret puhuivat HLPF:ssä lähinnä nuorten järjestämissä tapahtumissa tai tilaisuuksissa, joissa käsiteltiin suoraan nuoriin liittyviä aiheita. Tämä on sääli, sillä nuoret tuntuvat ymmärtävän ilmastonmuutoksen kiireellisyyden ja kykenevän kyseenalaistamaan sen aiheuttaneita rakenteita. Esimerkiksi, kun nuoret saivat puheenvuoron tilaisuudessa, jossa käsiteltiin vihreää talouskasvua, nuoret kyseenalaistivat sen, onko talouskasvun ja aineellisen kulutuksen irtikytkentä ylipäätään mahdollinen ja onko ilmastonmuutosta edes mahdollista hillitä talouskasvua tavoittelevassa maailmassa. 

Onneksi vaikuttaa siltä, etteivät nuoret jää odottamaan, että meitä kuullaan virallisten kanavien kautta. Tänä vuonna nuoret muun muassa järjestivät yhdessä paikallisten aktivistien kanssa ilmastomielenosoituksen YK:n päämajan edessä HLPF:n aikana. 

Meillä ei ole aikaa jäädä odottamaan, että kestävyyskriisin ratkaisemiseksi tarvittava valta annetaan meille. Otamme vallan, koska meillä ei ole vaihtoehtoa. 
 

Siiri Mäkelä
Kirjoittaja toimi Suomen nuorisodelegaattina High-Level Political Forumissa 2019. Lisäksi hän toimii tänä vuonna Nuorten Agenda2030 -ryhmän puheenjohtajana.
 

Kuva: Riina Pursiainen


Avainsanat: