Blogivieras: Minikansalaisaloite toi partioon uuden tavan vaikuttaa

Blogit 12.5.2020

Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Tästä syystä nuorten kasvattaminen vaikuttamiseen ja osallistumismahdollisuudet partiossa ja sen ulkopuolella ovat keskeisiä Suomen Partiolaisille. 

Helppo tapa saada ääni kuuluviin 

Partiossa organisaation voi sanoa olevan jatkuvan kehittämisen kohteena. Eräässä uudistustyöpajassa nousi esille kysymys, miten ”rivipartiolainen”, saa ideansa partion kehittämiseksi järjestön demokraattisesti valittujen päätöksentekoelinten käsittelyyn. Kansalaisaloitteen pohjalta nousi ajatus partiolaisaloitteesta, joka toimisi vastaavalla logiikalla.  

Kehitystyön aikana painotettiin, ettei aloitteen tekeminen saa edellyttää partion organisaation tuntemista tai osaamista muotoilla aloite valmiiksi päätösesitykseksi. Käsittelyä varten perustettiin partiolaisaloitteiden käsittelyryhmä. Sen tehtävänä on varmistaa, että aloitteet ohjautuvat oikealle taholle käsittelyyn esimerkiksi piiritasolle, keskusjärjestöön tai Suomen Partiolaisten kansainvälisten yhteyksien valiokunnalle, jos aloitteessa on kysymys kansainvälisen partioliikkeen kehittämisestä.  

Aloitteen käsittelyrajaksi valittiin sata allekirjoitusta. Se on riittävän pieni, ettei hyvän aloitteen tekeminen jää allekirjoittajista kiinni, mutta toisaalta sen verran iso, ettei kenenkään ydinkaveriporukka riitä aloitteen saamiseksi käsittelyyn. Näin aloitteen tekijä pääsee myös kampanjoimaan hieman aloitteensa puolesta ja oppimaan samalla tärkeitä taitoja. Tekemällä oppiminen on partiossa tärkeää aina — myös vaikuttamistaitojen osalta. 

Tekniseen toteutukseen Suomen Partiolaiset sai Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän valtionavustuksen nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ja digitaalisen nuorisotyön hankkeita varten. Tästäkin syystä partiolaisaloitteen lähdekoodi löytyy avoimesti Githubista. Järjestelmä perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja parlamentin aloitejärjestelmään. Sitä on muokattu muun muassa niin, että allekirjoitus vaatii tunnistautumisen partio-id -tunnuksella. Näin varmistetaan, että allekirjoittajat ovat jäsenmaksun maksaneita (tai maksusta taloudellisin perustein vapautettuja) partiolaisia.  

Vaikuttamistaitoja ja yllättäviä avauksia 

Partiolaisaloite on jo viety osaksi partio-ohjelmaa, jonka avulla partion paikallisyhdistyksissä järjestetään toimintaa. Ajatuksena on, että esimerkiksi 13-vuotaiden ryhmä voisi tehdä kokoontumisessaan aloitteen (tai minkä tahansa ikäiset, ikärajaa ei ole). Esimerkki voisi olla heidän ikäisilleen järjestettävä tietynlainen alueellinen leiri. Toisaalta partiolaisaloite on hyvä väylä keskustelunavauksille partion järjestötasolla. Toivottavasti aloitteet nostavat esiin yllättäviäkin teemoja.  

Ensimmäinen sata allekirjoitusta kerännyt ja käsittelyyn mennyt aloite, koski partiotapahtumien ”inttitakuuta”. Aloitteessa ehdotettiin, että varusmiesten ja siviilipalvelusta suorittavien tulisi voida peruuttaa maksutta osallistumisensa tapahtumiin, jos peruminen johtuu palveluksesta. Nyt partiolaisaloitteiden käsittelyryhmä on ohjannut aloitteen Suomen Partiolaisten talousvaliokuntaan, joka vastaa siihen ja mahdollisesti ohjeistaa partiopiirejä ja keskusjärjestöä inttitakuusta aloitteen perusteella. 

Olen innoissani vasta julkaistusta partiolaisaloitteesta ja odotan mielenkiinnolla, minkälaisia teemoja aloitteen kautta nousee keskusteluun. Suomen Partiolaiset jakaa nyt ja myöhemminkin kokemuksia aloitepalvelusta muillekin. Toivottavasti kokemuksemme ovat hyviä ja voimme rohkaista muitakin vastaavien aloitepalveluiden käyttöönottoon! 
 

Pauli Engblom
Kirjoittaja on partioneuvoston puheenjohtaja Suomen Partiolaisissa ja nuori juristi, joka uskoo vakaasti nuorten osallistumisen olevan edellytys maailman ja Suomen pelastamiselle.  

Paulin kuva: Jukka Koskelainen

erotin

Partiolaisaloitteeseen voi tutustua osoitteessa: http://osallistu.partio.fi/

Suomen Partiolaiset järjestää webinaarin partiolaisaloitteesta 27.5. klo 13-14. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä painamalla.


Avainsanat: