Nuorten ilmastosopimus visioi systeemistä muutosta

Blogit 22.4.2021

COP26 ilmastokokouksen siirtäminen turhautti viime vuonna ilmastotoimia vaativia nuoria. Turhautumisesta kumpusi kuitenkin toimintaa. Nuorten kansainvälinen Mock COP26 –ilmastokokous kokosi syksyllä 2020 nuoria 140 maasta laatimaan yhteisen ilmastosopimuksen. Sopimuksen puolesta kampanjoidaan nyt ympäri maailmaa.  

Maailmalla ja Suomessa ilmastotoimet eivät edelleenkään, 5 vuotta Pariisin ilmastosopimuksen laatimisen jälkeen, ole linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Turhauttaa. Negatiivisista tunteista voi kuitenkin löytää voimaa, niin kuin joukko nuoria osoittivat järjestäessään oman ilmastohuippukokouksen peruuntuneen COP26 tilalle. Kokouksessa laadittiin Mock COP26 –ilmastosopimus: laaja-alaista ekokriisien ymmärrystä osoittava vaatimus.

Me Suomen Mock COP26 -aktiivit aiomme tänä vuonna tavata eduskunnassa istuvia päättäjiä ja kunnallispoliitikkoja ja varmistaa, että nuorten ääni kuullaan ja sitä todella kuunnellaan, kun Suomi ja maailma valmistautuvat YK:n ilmastohuippukokoukseen. Ensimmäisenä tavoitteenamme on saada sopimuksen teemat nostettua esiin kunnallisvaalien alla.

Meidän unelmien kunnassa ilmasto-oikeudenmukaisuutta toteutetaan ottamalla nuoret aktiivisesti mukaan päättäviin pöytiin sekä huomioimalla ilmastokriisi ja luontokato kaikessa päätöksenteossa. 

Meidän unelmien kunnassa todenmukainen ilmasto-opetus auttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään käsillä olevia ekokriisejä. Lisäksi koulu rohkaisee vaikuttamaan ja kasvattaa ymmärtämään, että jokainen voi olla mukana rakentamassa haluttua tulevaisuutta.  

Meidän unelmien kunnalla on selkeä aikataulu fossiilisista polttoaineista luopumiselle ja keinot kohdallaan kestävien elinkeinojen tukemiseksi. Esimerkiksi rahallisen tuen ja koulutuksen kautta kunnassa pystytään harjoittamaan hiiltä sitovaa, maaperää parantavaa ja rehevöitymistä estävää maataloutta.  

Meidän unelmien kunnassa ilmastonmuutos osataan nähdä maailmanlaajuisena terveysriskinä, joka uhkaa sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Haluamme käydä kouluja, joissa terveydenhoitajilla on kyky kohdata ilmastoahdistusta. Haluamme nautti lähiluonnosta, puhtaasta ilmasta ja kirkkaista vesistä.  

Meidän unelmien kunnassa luonnon monimuotoisuus kukoistaa ja edistää kaikkien hyvinvointia: niin ilmaston, eläinten, kasvien kuin ihmistenkin. Vähintään 30% kunnan vesi- ja maa-alueista on suojeltu ja uhanalaisia ekosysteemejä on alettu ennallistamaan. Lisäksi kunnassa panostetaan luonnon varojen käytön vähentämiseen ja kiertotalouteen siirtymiseen, mikä näkyy esimerkiksi jätteen ja ruokahävikin vähentymisenä ja kierrätys-, jakamis-, korjaus- sekä uudelleenkäyttömahdollisuuksien lisääntymisenä. 

Paremman tulevaisuuden visioiminen ja rakentaminen on aloitettava jokaisessa kunnassa tänään. 

Haluatko mukaan kampanjaan? Laita viestiä Instagramissa @emma_ilmastodelegaatti.  

Tutustu Mock COP26 -sopimukseen tarkemmin

Hilla Mielonen ja Emma Sairanen

Mielonen on Mock COP26 –kampanjan vapaaehtoinen.
Sairanen on Nuorten ilmastodelegaatti ja Mock COP26 –kampanjan vapaaehtoinen


Avainsanat:

Katso myös