Blogivieras: Tanssia keholle ja mielelle

Blogit 20.9.2019

On huolestuttavaa kuinka moni nuori, vuosi vuodelta entistä nuorempi, kokee ahdistusta, masennusta, ja huonoa oloa päivittäin. Paineita ja inhottavaa fiilistä aiheuttaa moni asia, ja kuten maailmassa ylipäätään, tahti tuntuu kiihtyneen myös tällä saralla.

Tavoitteenamme Danceteamillä on mahdollistaa tanssiharrastus kaikille, sillä uskomme että tanssi voi tuoda valtavasti hyvää meidän jokaisen elämään. Kenenkään ei pitäisi jäädä ilman merkityksellistä harrastusta vain siksi, että tunnit ovat kalliita tai toisella puolella kaupunkia. Siksi pyrimme pitämään hintamme mahdollisimman edullisena, toimimaan yhteistyössä muiden samaa asiaa jakavien organisaatioiden kanssa, sekä järjestämään toimintaa siellä missä nuoret jo ovat: kouluilla ja nuorisotaloilla ympäri pääkaupunkiseutua. 

Omasta kokemuksestani tiedän, kuinka voimaannuttava vaikutus tanssilla voi olla, paitsi fyysisen aktiivisuuden, myös henkisen hyvinvoinnin osalta. Vaikka teen päivittäin töitä nuorten kanssa ja keskustelemme arjen haasteista usein yhdessä, en halunnut yrittää arvata mitä he todella ajattelevat. Haastattelin siis muutamaa nuorta, jotka ovat olleet mukana toiminnassamme useamman vuoden ajan, ja pyrin selvittämään minkälainen vaikutus tanssiharrastuksella on ollut heidän henkiseen hyvinvointiinsa. 

Yksi henkiseen hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavista seikoista on sosiaaliset suhteet. Jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi. Olikin ilo huomata, kuinka suuri merkitys tanssiharrastuksella on ollut haastattelemieni nuorten sosiaaliseen elämään. He kertoivat paitsi saavansa paljon tukea perheeltään ja ystäviltään harrastuksen jatkamiseen ja siinä kehittymiseen, myös saaneensa tanssin kautta läheisen ja tiiviin ystäväjoukon. Tanssin kautta on avautunut mahdollisuuksia tavata erilaisia ihmisiä ja luoda merkityksellisiä ystävyyssuhteita yhteisen asian äärellä. Haastateltavat kokivat olonsa tervetulleeksi, kun sekä opettaja että ryhmän muut oppilaat ottivat uudet tulokkaan avosylin vastaan. Avoin ja positiivinen asenne tarttui, ja nuoret huomasivat pian tulleensa itsekin sosiaalisemmiksi ja avoivemmiksi. 

Myös itsevarmuuden koettiin lisääntyneen tanssiharrastuksen parissa käytettyjen vuosien aikana. Eräs haastateltavista totesi mietiskelleen: “Mä oon ollu tosi ujo lapsesta asti, mutta tanssin kautta oon saanu hirveesti rohkeutta. Sen on huomannu mun vanhemmatkin, että oon kehittyny ihmisenä ja tullu itsevarmemmaks”. Varmuutta ja luottamusta omiin kykyihin on haastateltavien mukaan kertynyt niin sosiaalisuuden, pitkäjänteisyyden kuin positiivisen kehon kuvankin kautta. Tanssi koetaan paitsi hyvänä tapana saada keho liikkeelle, myös kanavana oman persoonan tutkimiseen, kehittämiseen sekä ilmaisuun. Taitojen karttumisen lisäksi itsevarmuutta kasvattavat moninaiset mahdollisuudet itsensä haastamiseen, kuten esiintymiset tai kisamatkat. Kommentit nuorilta puhuvat puolestaan:  “Sm kisat oli yks parhaimpia kokemuksia. Emmä tiiä oonks mä koskaan tanssinu nii täysii ku mä tanssin sillon. Kukaan meistä (tiimiläisistä) ei oo! Siitä reissusta sai tosi paljon motivaatiota”

Niin, motivaatio. Tuo mielen hyvinvoinnista viestivä tunne, joka kuitenkin niin helposti karkaa käsistä juuri kun sille olisi tarvetta. Tanssiharrastuksen (kuten varmasti minkä tahansa liikuntaharrastuksen) koettiin kehittävän ja ylläpitävän motivaatiota paitsi tanssin saralla, myös laajemmin elämässä. “Just yks päivä oli vähän sellanen väsyny ja blaah fiilis, mut treenien jälkeen olikin tosi hyvä olo ja taas lisää motivatioo treenata. Se sama motivaatio auttaa jaksamaan myös koulussa ja laajemminkin”, kommentoi eräs nuori tiimiläisemme. 

Merkityksellinen harrastus voi olla nuorelle tärkeä henkireikä kiireisen ja stressaavan elämän keskellä. Toisinaan aikaa täytyy käyttää enemmän opiskeluun ja muihin arjen velvoitteisiin, mutta lukuisten nuorten elämää vierestä seuranneena voin todeta, että ajan karsiminen rakkaasta harrastuksesta johtaa useimmiten ainoastaan lisääntyneeseen huonoon oloon. On myös hyvä muistaa, että kaikkea ei tarvitse tehdä niin tosissaan. Kerran viikossa harrastaminen hyvien kavereiden kanssa on aivan yhtä arvokasta kuin tavoitteellinen treenaaminen. Harrastamisen mahdollistaminen nuorille mielekkäällä tavalla on pieni hinta nuortemme henkisen hyvinvoinnin kehittämisesta. Mahdollistakaamme se siis kaikille!

Maria Lehto
Kirjoittaja on Danceteam Internationalin toimitusjohtaja, jonka tanssi on lennättänyt mitä uskomattomimpiin seikkailuihin.

Blogi on osa Nuorisotyön viikon sisältöjä. Nuorisotyön viikkoa vietetään 7.-13.10.2019 erityisesti teemanaan nuorten mielenterveys. 
 


Avainsanat: