Ellen Sammallahti: Ungdomsarbetet och UNG2022 – ungas och vårt eget välmående

Blogit 15.2.2022

När vi blickar tillbaka på de senaste åren så tror jag att några ord sticker ut – corona, pandemi, karantän, förändring. Vi som arbetar med unga har upplevt mycket under denna speciella tid, och många av oss har säkert stundvis känt av tröttheten, besvikelserna, frustrationen och till och med oron. Vad kommer att hända med mitt arbete? Hur ska jag möta ungdomar då vi inte kan samlas? Och hur ska jag få det där behövliga stödet från mina kollegor då jag så ofta måste nöja mig med att jobba hemifrån? 

Pandemin har utmanat vårt sätt att arbeta, men när vi granskar oss själva och våra kollegor så tror jag att flera av oss också kan känna en viss sorts stolthet. För trots utmaningarna så har pandemin också lyft fram ungdomsarbetarnas resiliens, flexibilitet och kunskap. Så vi ska få känna stolthet över det viktiga arbete som vi gör för att främja ungas välmående och delaktighet, och därför är det viktigt att vi samlas, för att diskutera och tillsammans blicka framåt.

Under UNG2022 så är det många aktuella temaområden som betonas, och det är en möjlighet att gå in på djupet angående frågeställningar som känns viktiga i det egna arbetet. När vi tittar på evenemangets stora rubriker så får vi en försmak på den stora variationen som evenemanget innefattar, men det fungerar också som en tankeställare för oss som deltar. Vilka frågor brukar unga lyfta fram då vi träffas? Vad behöver jag kunna för att möta ungas behov? Och hur ser jag på mitt eget verksamhetsområde, och vad kan jag göra för att utveckla mig själv och mina färdigheter? 

När vi samlas och möter andra som jobbar med samma arbetsuppgifter som vi själva gör så kan vi kanske närma oss dessa frågor med hjälp av stöd från gruppen. Det praktiska arbetet med unga är berikande och vi lär oss mycket av unga, men det är också väsentligt att vi tar det som unga lär oss och för det vidare till andra som också kan ha nytta av det. Möten med andra som tänker i samma banor som vi är, och kommer alltid att vara, nödvändiga för oss som vill se till så att unga mår bättre i vardagen.

Ett tema som evenemanget lyfter fram är ungas välmående och identitet. Temat har alltid varit en hörnsten i ungdomsarbetet, men med tanke på de utmaningar som vi och unga står inför så skulle jag nästan våga påstå att temat aldrig har varit lika viktigt som det är idag. Många ungdomar mår väldigt dåligt just nu, och det ska vi våga prata om. 

På den anonyma ärligt talat-chatten kan vi se en ordentlig ökning beträffande besökarantalet, och liknande resultat kan även upptäckas på den motsvarande finskspråkiga Sekasin-chatten. Även kristelefoner och andra stödtjänster lyfter fram en liknande trend som har förekommit sedan pandemin bröt ut. Vi läser också om hur unga utsätter sig själva och andra för skadligt beteende på skolgårdar, sociala medier och ute i samhället – och dessa nyheter blir bara fler och fler. 

Som tur finns det många stödtjänster som vi kan erbjuda unga, men det är viktigt att vi aldrig glömmer bort hur väsentligt det är att vi även i fortsättningen fortsätter att utveckla dessa tjänster, utökar kunskapen hos personalen som jobbar där samt fortsätter att tala om dessa bekymmer. Ungas illamående kan vara tungt att möta i det egna arbetet, och därför är det viktigt att vi känner att vi inte är ensamma i denna kamp.

Ellen Sammallahti

Fortbildningsplanerare, Luckan

UNG2022 – riksomfattande dagar för ungdomsarbete ordnas i Jyväskylä 26–27.4.2022. Evenemanget erbjuder upp till 2 000 personer som arbetar med ungdomar, påverkare och aktörer en plats för nätverkande, inspiration och kompetensutveckling. Läs mer om UNG2022.

Katso myös