Olli Rehn: Nuorten luottamus tulevaisuuteen on turvallisuuden perusta 

Blogit 22.12.2023

Ulko- ja turvallisuuspoliittisia päätöksiä tulee tehdä pitkäjänteisesti ja vakaaseen harkintaan pohjaten. Nuoret elävät tämän päivän päätösten kanssa vuosikymmenten päästäkin, ja siksi presidentin velvollisuus on ottaa nuoria mukaan myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmisteluun.

Epävarmuus leimaa nuorten elämää ja kasvuympäristöä kaikkialla maailmassa. Sota ja väkivalta tulevat lähelle, joko konkreettisesti tai median kautta. Globaalisti joka neljäs nuori elää hauraissa maissa, joissa kärsitään konflikteista tai ollaan toipumassa niiden vaikutuksista.

Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota on aiheuttanut uudenlaisia huolia myös Suomessa ja muuttanut ulko- ja turvallisuuspoliittista asemaamme. Lisäksi epävakautta luo juuri nyt sota Israelin ja Hamasin välillä.

Sotilaallisten uhkien lisäksi ilmastonmuutoksen seuraukset ja kasvava eriarvoisuus globaalisti ja meillä Suomessa ovat suuri riski paitsi nuorten osallisuudelle, myös rauhalle ja vakaudelle eri yhteiskunnissa.

Presidenttinä haluaisin käynnistää Suomen jokaisessa maakunnassa turvallisuutta käsittelevät nuorten kansalaisraadit. Keskusteluihin kutsuttaisiin aktiivisten nuorten vaikuttajien lisäksi satunnaisotannalla eri ikäisiä nuoria eri puolilta maakuntaa, niin kaupungeista kuin maaseudulta.

Kaikenlaisista taustoista tulevien nuorten ääni tulee saada kuuluviin. Suomen muuttuneessa turvallisuustilanteessa pidän erityisen tärkeänä itäisillä ja pohjoisilla rajaseuduilla asuvien lasten ja nuorten osallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvistamista. Osallisuuden kokemus on myös tärkeä osa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista. Jokaisen on voitava kokea itsensä tärkeäksi osaksi isänmaan tulevaisuutta.

Koko ikäluokkaa tarvitsemme myös maanpuolustuksessa. Olen ehdottanut asevelvollisuuden muuttamista tasa-arvoisempaan suuntaan, kohti koko ikäluokan palvelusvelvollisuutta. Tarvitsemme erilaisiin asepalveluksen tehtäviin koko ikäryhmän kykyjä. Samalla siivilipalvelusta on muokattava palvelemaan paremmin kokonaisturvallisuuttamme.

Kaikille suunnatuissa kutsunnoissa olisi mahdollisuus kohdata kokonaiset ikäluokat, ja tarjota tukea ja ohjausta terveyteen liittyvissä kysymyksissä ja tulevaisuuden suunnan etsimisessä. Nuoret tulee ottaa täysimääräisesti mukaan asevelvollisuuteen liittyvien uudistusten valmisteluun.

Vuoden 2021 Nuorisobarometrin mukaan rauha on nuorten mielestä tärkein asia, jonka puolesta Suomen tulee toimia kansainvälisesti. Vaikka viime vuosina on tapahtunut paljon, uskon, että perimmäinen toive rauhasta on yhä laajasti jaettu. 2015 hyväksytyssä YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmassa valtiot tunnustivat ensimmäistä kertaa, että pysyvää rauhaa ei ole mahdollista saavuttaa ilman nuorten osallisuutta ja tukea.

Suomen tulee jatkaa työtä kansainvälisellä tasolla nuorten roolin vahvistamiseksi rauhanprosesseissa. Nuorten merkitys rauhan rakentamisessa voi tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta edes Suomessa nuorten toimijuus ja ääni ei aina pääse täysimääräisestä kuuluviin, tai sitä tietoisesti tai tiedostamatta vaimennetaan tai vähätellään.

Tulevaisuuden kannalta on merkityksellistä, löytävätkö nuoret arjessaan ja lähiyhteisöissään kuulumisen kokemuksia: merkitystä ja tarkoitusta elämälleen.

Tarvitsemme laaja-alaista ymmärrystä turvallisuudesta, joka ottaa huomioon nuorten kasvuympäristön merkityksen ja kulttuurimme vaikutuksen nuorten psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Turvallisuutta on lisättävä myös sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa teknologisissa sovelluksissa.

Vaikka maailma näyttääkin olevan täynnä uhkia, aikuisten ja päättäjien velvollisuus on pitää yllä toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Tavoitteena on oltava reilu sukupolvisopimus, jossa kukin ikäpolvi tekee vuorollaan osansa. Meillä on paljon mahdollisuuksia luoda inhimillisesti kestävää maailmaa, jossa toimimme kestävästi suhteessa itseemme, toisiin ihmisiin ja ympäristöön.

Presidenttiehdokkaiden blogikirjoitukset ovat osa Nuorten vaalien ja Politiikkaviikon järjestäjien materiaalia. Julkaisemme blogit joulukuun aikana Allianssin sivuilla kirjoittajien sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Olli Rehn

Kirjoittaja on Suomen Pankin pääjohtaja ja valitsijayhdistyksen sekä keskustan presidenttiehdokas.

Katso myös