YK-päivän blogi: Nuoret rauhaa rakentamaan!

Blogit 24.10.2019

Tänään vietetään kansainvälistä YK:n päivää. YK perustettiin vuonna 1945 tavoittelemaan maailmaa, jossa ihmiset eläisivät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. Hallitusten välisen järjestön tavoitteiksi asetettiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksien edistäminen.

YK:lla on tällä hetkellä 193 jäsenmaata ja sen johdolla on solmittu noin 500 kansainvälistä sopimusta eri aloilla. Nuorisoalan kannalta yksi erittäin merkittävä päätöslauselma on 2250 eli “Nuoret, Rauha ja Turvallisuus”. Päätöslauselma 2250 on jäsenmaita laillisesti sitova, sillä sen otsikko “Kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpito” viittaa YK:n peruskirjan lukuun 7, artikkeliin 39. Turvallisuusneuvoston päätöslauselmat luvun 7 alaisuudessa ovat sitovia.

Nuoria arvioidaan olevan maailmassa tällä hetkellä noin 1,8 miljardia, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Nuoret ovat usein enemmistössä etenkin maissa, joissa aseellisia konflikteja esiintyy. Nuoret nähdään konflikteissa helposti vain uhreina tai rikollisina, vaikka heissä itse asiassa piilee ainutlaatuinen mahdollisuus edistää ja ylläpitää kestävää rauhaa. Nuorten aktiivinen, järjestelmällinen ja merkityksellinen osallistuminen rauhan ja turvallisuuden osa-alueisiin on avainasemassa rauhaa edistettäessä ja ääriliikkeiden ehkäisemisessä.

YK:n päätöslauselma 2250 vaatii jäsenvaltioita ottamaan nuorten tarpeet ja näkökulmat huomioon sekä ottamaan heidät mukaan rauhanprosessien kaikkiin vaiheisiin. Suomella on mahdollisuus näyttää päätöslauselman toimeenpanossa esimerkkiä koko maailmalle. Hallitusohjelmaammekin kirjattu tavoite päätöslauselman mukaisten toimien ja kansallisen toimeenpano-ohjelman
laatimisesta on edistysaskel, joka toteutuessaan mahdollistaa aivan uusien työkalujen levittämisen konfliktialueille ja joka auttaa rauhan ylläpitämistä maissa, joissa konfliktia ei tällä hetkellä ole.

Valtaosa nuorista haluaa elää rauhanomaisessa yhteiskunnassa ja toimia sen eteen. Parhaillaan nuoret loistavat poissaolollaan pöydistä, joissa turvallisuuteen ja rauhanratkaisuihin liittyvistä toimista päätetään, vaikka kyse on ennen kaikkea heidän tulevaisuudestaan. Ainoastaan saamalla kaikki yhteiskunnan jäsenet mukaan ja valtuuttamalla paikallisia nuoria, perheitä, naisia ja eri yhteisöjen johtajia torjumaan ääriliikkeitä ja edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallistumista, voidaan taata kestävää rauhaa.

Kannustan kaikkia edistämään rauhaa omassa arjessaan ja lähtemään mukaan toimintaan globaalin, kestävän rauhan puolesta. Esimerkiksi näin voit toimia:

Keksitkö vielä jonkun muun keinon? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, miten saadaan hyvää käytäntöä levitettyä!

Janika Takatalo
kirjoittaja on Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija


Avainsanat: