Blogivieras: Ajattelen, siis olen – teen, siis vaikutan

Uutiset 12.11.2020

Mitä tapahtuu, kun kaksi oman elämän anarkistia ja kehittämismyönteistä ihmistä kohtaavat toisensa? 

Syntyy rohkeita kokeiluja, onnistumisia ja uusia avauksia, mutta varmuudella myös epäonnistumisia ja takapakkeja sekä niistä oppimista. Lisätuotteena jalostuu ajatus: me haluamme osallistua ja vaikuttaa. Usein olisi helpompaa vain uida myötävirtaan ja jäädä nauttimaan kellumisen keveydestä. Vastavirrassa pyriköiminen on vaikeampaa, kovin moni ei halua hypätä pää edellä kylmään veteen. Me olemme ne kaksi kylmäpäistä hyppääjää. 

Olemme molemmat työskennelleet nuorisoalalla useita vuosia ja tutustuneet aluksi kollegoina ja yhteistyökumppaneina. Jo varhaisessa vaiheessa ystävyyttämme huomasimme, että kumpikin meistä haluaa kehittää omaa osaamista ja nuorisoalaa, joten päädyimme opiskelemaan yhteisöpedagogi YAMK -opintoja Mikkeliin. 

Kehitys vaatii rohkeutta

Töiden ohella opiskeleminen ja ammattitaidon kehittäminen ei ole ollut helppoa, vaan on vaatinut paljon rohkeutta sekä halua kehitykseen. Matkan varrella olemme kohdanneet epäilijöitä, mutta todenneet, että he ovat onneksi vähemmistöä. Mitä enemmän olemme kohdanneet mitätöintiä, lannistamista ja kyseenalaistamista, sitä enemmän olemme olleet varmoja siitä, että tapamme tehdä on se oikea.

Vuosien varrella kohtaamamme nuoret ovat antaneet meille paljon intoa ja inspiraatiota lähteä tekemään juuri sitä, mitä me haluamme, eikä vain sitä minkä osaamme parhaiten. Kaikessa tässä on nuorilähtöisyys ollut keskeisessä asemassa. Olemme aktiivisesti ottaneet työssämme nuoria mukaan suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan nuorison sen hetkisiä tarpeita ja toiveita. 

Kun tarjoamme nuorille mahdollisuuden vaikuttaa ympärillä oleviin asioihin, ei tulisi unohtaa itseään. Jokaisen täytyisi tehdä se päätös, että mennäänkö sieltä mistä aita on jo kaatunut vai ajatellaanko: Hei, siinä on vuori, nyt kiivetään!

Laita oma osaamisesi jakoon – ja ota uutta vastaan 

Olemme aiempina vuosina olleet nuorisoalan suurimmassa NUORI-tapahtumassa sekä osallistujina että ohjelmatuottajina. Halumme vaikuttaa asioihin on ollut yksi iso motivaattori hakiessamme myös tänä vuonna NUORI2021-tapahtuman ohjelmatyöryhmään. 

Nuorisotyö ja sen kehittäminen on meille kaikille alan ammattilaisille yhteistä. Kannustamme rohkeasti kertomaan omasta osaamisestasi, työstäsi uskalla olla ylpeä siitä. Nuorisotyö ja nuorisokasvatus on oma osaamisalueensa. Meidän on nostettava omaa ammattiosaamistamme ja ammattialaamme yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Nuorisotyö taipuu moneen, mutta ei katkea. Joustaa, muuntautuu ja sopeutuu. Nuorisotyöllä on vahvuus löytää väylät tehdä työtä yhdessä nuorten kanssa, oli vallitseva maailman tilanne millainen tahansa. Laita juuri sinun osaamisesi jakoon ja kerro hyvistä uusista avauksista muillekin! Ota myös vastaan muiden innovaatioita ja muokkaa niistä omasi. Mitä enemmän jaamme ja toimimme yhteistyössä, sitä enemmän nuorisotyön muodot jalostuvat ja muuttuvat käytänteiksi.

Oma asiantuntijuus ei ole kiinni siitä, että tietäisi ja osaisi kaikesta kaiken. Voi olla oman alansa rautainen ammattilainen ja samaan aikaan todeta, ettei osaa tai tiedä kaikkea. Annatko luvan itsellesi ja muille oppia uutta ja olla avoin? Yrittämättä jättäminen epäonnistumisen tai uuden pelosta tekee enemmän hallaa ja moni hyvä innovaatio jää näkymättömiin. Samaan aikaan kun puhumme nuorille yrittämisestä, niin kuinka paljon rohkeutta jätät itse käyttämättä? Kun yrität, niin näytät myös esimerkkiä nuorille. Practise what you preach. Jos et kokeile, et voi tietää.

NUORI-tapahtumassa kehitetään nuorisoalaa yhdessä

Nuorisoala on alati muuttuva ja ammattilaisen täytyy pysyä kehityksessä mukana. Toimivissa työyhteisöissä näkyy työntekijöiden oppiminen ja ammattialan vaikuttamisen tukeminen niin strategiatasoilla kuin visioissa. Kun aikuinen osallistuu aktiivisesti ja vaikuttaa asioihin, innostetaan omalla esimerkillä myös nuoria. Tuottamalla tietoa ja vaikuttamalla nuorten elämässä oleviin asioihin vaikutetaan myös nuorisoalan kehittymiseen.

Haluamme nostaa omalta osaltamme nuorisoalan arvostusta sekä alan koulutuksen merkitystä. Nuorisotyöstä puhutaan usein kutsumustyönä. Tosiasia on se, että työtä tehdään vahvalla ammatillisella osaamisella. Nuorisotyössä meillä kaikilla on sama tavoite: parantaa nuorten elämää. Vahvuus nuorisoalalla on sen monipuolinen toteuttaminen ja erilaiset menetelmät. Arvostetaan siis tätä moniosaamista, yhteistyökumppaneita ja kollegoiden ammattitaitoa. 

Toimittaja Maria Veitola on kertonut mottonsa olevan: “Jos olet fiksuin ihminen huoneessa, olet väärässä huoneessa”. NUORI2021-tapahtuman ohjelmatyöryhmä koostuu nuorisoalan rautaisista ammattilaista ja yhteisenä tavoitteenamme on löytää ja rakentaa tapahtumaan monipuolista ja laadukasta ohjelmaa. 

Ohjelmatyöryhmässä työskenteleminen on tähän asti ollut antoisaa ja mielenkiintoista. Kuten työelämässäkin yhteistyössä ja moniammatillisuudessa on voimaa, niin ohjelmatyöryhmässäkin. On ollut hienoa päästä osaksi tätä ammattilaisten verkostoa, joka haluaa yhdessä osallistua ja vaikuttaa. Tuntuu, että olemme juuri oikeassa huoneessa.

Anu Utter
Yhteisöpedagogi Yamk, AmO

Saija Paronen
Yhteisöpedagogi Yamk-opiskelija

Kirjoittajat ovat NUORI2021-ohjelmatyöryhmän jäseniä, jotka uskovat, että tavoiteltavassa asiassa tärkeintä ei ole lopputulos vaan prosessi.


Avainsanat: