Uutiset

Budjettiterveiset hallitukselle: työllisyys, harrastaminen ja mielenterveys kuntoon

Uutiset 13.8.2021

Budjettiriihessä tulee löytää ratkaisuja nuorten korona-kurimukseen. Vuonna 2022 tarvitaan uusia keinoja nuorten työllisyyden ja mielenterveyden vahvistamiseen. Harrastamisen mallia tulee vahvistaa, eikä nuorten pitkäjänteisestä kohtaamisesta tule säästää.

Kehysriihessä 2021 hallitus päätti kohdentaa noin 5 % leikkaukset nuorisotyön budjettiin rahapelitoiminnan tuottojen alenemisen vuoksi. OKM:n tänään julkaiseman budjettiehdotuksen mukaan tämä tarkoittaisi vuodelle 2022 viiden miljoonan euron leikkausta nuorisotyön budjettiin.

“Leikkaus ei ole perusteltu. Nuorisotyölle on korona-kriisin vuoksi aiempaa enemmän, ei vähemmän, tarvetta”, sanoo Allianssin va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu.

Lähtökohtana budjettiriihessä kuitenkin sekä kehyspäätöksen että OKM:n budjettiehdotuksen mukaisesti ovat leikkaukset. 

“Budjettiriihessä on olennaista, että leikkauksia ei kohdenneta pitkäjänteiseen nuorten kohtaamiseen ja nuorten arkeen”, Nalbantoglu jatkaa.

Tänä syksynä tulee valtioneuvoston työstettäväksi uusi malli koko rahapelitoiminnan tuottojen jaolle. Päävaihtoehtoina ovat se, että rahapelitoiminnan tuotoista siivotaan joitain rahoituskohteita pois tai niin sanottu kokonaisuudistus, jossa siirretään kaikki rahapelituotot ja niillä katettavat menot yleiseen budjettiin. Tällöin Veikkaus tulouttaisi valtion yleiseen budjettiin kuten muutkin valtionyhtiöt ja nykyiset rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitetut toimet rahoitettaisiin yleisillä budjettivaroilla.

“Nuorisotyön budjetin tulee perustua yhteiskunnalliseen tarpeeseen, ei rahapelaamisen määrään. Näillä kahdella asialla ei ole tosiasiallista yhteyttä. Jos nykyjärjestelmällä jatketaan, tulemme näkemään tällaisia älyttömiä tilanteita, joissa nuorisotyön tarve kasvaa mutta rahoitus vähenee rahapelituottojen takia. Kytkös rahapelituottojen ja nuorisotyön budjetin välillä tulee purkaa”, Nalbantoglu toteaa.

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on todennut (STT/YLE 7.8.) kannattavansa kytköksen purkamista. 

Tukea harrastamiseen, työllisyyten ja mielenterveyteen

Budjettiriihessä voidaan edistää nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta myös muilla toimin kuin nuorisotyön budjetilla. Tärkeitä ovat kohdennukset harrastamiseen, työllisyyteen ja mielenterveyteen. 

On hyvä, että harrastamisen merkitys Suomessa on entistä paremmin tunnistettu. Harrastaminen tarkoittaa nuorille muun muassa mielekästä tekemistä, kavereita, terveyttä ja sosiaalisten taitojen oppimista. Hallitusohjelman mukaisella harrastamisen mallilla tavoitellaan sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen.

“Harrastamisen Suomen mallissa tulee huolehtia lasten ja nuorten osallisuuden ja aidon valinnan mahdollisuuden toteuttamisesta. Kaikkea ei voida järjestää koulupäivän yhteyteen. Harrastussetelillä lapset ja nuoret voisivat valita, mitä haluavat harrastaa. Siksi ehdotamme harrastusseteleiden vauhtiin laittamiseen 14,5 miljoonaa euroa valtiolta kuntien käyttöön”, vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen kertoo.

Allianssi korostaa nuoriin kohdistuvien työllisyystoimien ensisijaisuutta. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa kannetaan jo huolta osaajapulasta, joka saattaa rajoittaa hyvin alkanutta talouskasvua.

“Nuorten työllisyys on heikentynyt muita ikäryhmiä syvemmin korona-kriisin myötä. Kesäkuussa 2021 alle 25-vuotiaita työttömiä oli 40 000. Nuorten työllisyyttä parannetaan kohdentamalla resursseja starttivalmennukseen, etsivään nuorisotyöhön ja nuorisotakuun kehittämiseen”, Asikainen sanoo.

Mielenterveysongelmat ovat olleet yleisin nuorten terveysongelma viime vuosina, ja ne ovat koronan myötä lisääntyneet. 

“Terapiatakuun osana hoitotakuuta tulee ottaa pikimmiten käyttöön. Lisäksi nuoret tarvitsevat matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita lähelle. Tänä vuonna hallituksen tekemä kohdennus näihin palveluihin tuli tarpeeseen, ja vastaavaa kohdennusta tarvitaan myös ensi vuonna”, vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki toteaa.

Tutustu Allianssin esityksiin tästä budjettimuistiosta maan hallitukselle.

OKM on tänään julkaissut oman esityksensä vuoden 2022 budjettiin.

Hallituksen budjettiriihi järjestetään 7.-8.9.

Lisätiedot:
Ilmari Nalbantoglu
va. toiminnanjohtaja
050 574 1112 | ilmari.nalbantoglu@alli.fi


Avainsanat:

Katso myös