Uutiset

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvät käytänteet talteen – keräys jatkuu!

Uutiset 7.6.2021

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävästä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta.

Kansalaisjärjestöt ovat jo lähettäneet runsaasti tietoja eri hankkeista ja käytännöistä. Nyt etsimme erityisesti esimerkkejä varhaiskasvatuksesta sekä kouluilta ja toisen asteen oppilaitoksilta, joissa on kokonaisvaltaisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukevaa toimintakulttuuria.

“Olemme saaneet jo runsaasti hyviä esimerkkejä ympäri Suomea. Niiden kautta lopputuloksena saadaan kattava kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa”, kuvaa hankkeen päävastuullinen erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusverkostosta. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatushankkeiden koonti on tarkoitus saada suurelta osalta tehtyä valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.

Ilmoita hyvistä käytännöistä

Voit ilmoittaa viiden vuoden kuluessa toteutetuista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista ja hyvistä käytänteistä tällä lomakkeella 15.10.saakka tällä lomakkeella. 

Kielet

Hankkeen kieliä ovat suomen lisäksi viittomakieli, ruotsi ja pohjoissaame. 

Toteuttajat

Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Hankkeessa päävastuullisena asiantuntijana toimii erikoistutkija, FT Anu Gretschel. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hankkeen on tilannut oikeusministeriö, ks. lisää Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmä. Hankkeen etenemistä voi seurata Nuorisotutkimusverkoston sivuilla, sekä #Demokratia2025, #Ihmisoikeudet, #Oikeusoppia.

 

Lisätiedot 

Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, 040 516 9189

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, Koordinaatti / Oulun kaupunki, 044 703 8215

Va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu, Allianssi, 050 574 1112

 


Avainsanat: