Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta kuuli nuoria: ilmastonmuutos, kansainvälisyys, syrjäytyminen ja maahanmuutto nuorten mielestä vaalikauden merkittävimmät kysymykset

Uutiset 8.11.2019

Valtakunnallista nuorten Politiikkaviikkoa vietettiin 4-10.11. sadoissa tilaisuuksissa ympäri Suomen. Yli 5000 nuorta on osallistunut teemaviikon kautta politiikan uudistamiseen. Politiikkaviikko huipentui eduskunnassa järjestettyyn tulevaisuusvaliokunnan avoimeen kuulemiseen nuorten kanssa, johon osallistui 70 nuorta. Nuoret valitsivat kokouksen aiheiksi neljä tärkeintä huolta tulevaisuudesta: ilmastonmuutoksen torjunnan, kansainväliset suhteet, nuorten syrjäytymisen ehkäisyn sekä maahanmuuttajien kysymykset. 

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi keräsi avoimella kyselylomakkeella alle 29-vuotiailta nuorilta ehdotuksia siitä, mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joihin he toivovat päättäjien tarttuvan kuluvalla vaalikaudella. Nuoret arvioivat, mitkä tulevaisuuden kehityskulut ovat erityisesti nuorten näkökulmasta keskeisiä. Äänestyksen perusteella tärkeimmiksi teemoiksi ehdotusten joukosta nousivat ilmastonmuutoksen torjuminen, kansainväliset suhteet, nuorten syrjäytymisen torjuminen ja maahanmuutto. Näihin kysymyksiin nuoret toivovat päättäjiltä vastauksia kuluvan vaalikauden aikana. 

Neljä pääteemaa ovat kaikki monimutkaisia yhteiskunnallisia haasteita, joita pitää ratkoa niin paikallisesti kuin globaalisti. Allianssin mukaan äänestystuloksesta vahvistuu, että nuoret ovat eniten huolissaan suurista yhteiskunnallisista muutoksista. Heitä kiinnostaa asiat, jotka koskevat laajasti monia erilaisia ihmisiä ja tulevaisuutta. Haasteista ilmastonmuutoksen torjuminen nousi odotetusti korkeimmalle kärkeen.

Allianssin osallisuuden asiantuntija Virva Viljanen esitteli nuorten ehdotukset kokouksessa. 

“Ehdotuksissa läpileikkaavana teemana näkyi se, että nuoret tahtovat olla osallisia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tänään nuorten esille tuomat aiheet ja niiden kirjo osoittavat, että kaikki aiheet ovat nuorten aiheita ja nuorilla on sanottavaa kaikilla politiikan osa-alueilla. Tällainen vastaava kuulemisen malli suurista yhteiskunnallisista muutoksista pitäisi levittää kaikkiin valiokuntiin ja tehdä tavaksi”, Viljanen kertoo. 

“Joka kerta kun tapaa fiksuja nuoria, tulee olo että aikuisten pitää skarpata jos haluaa pysyä kärryillä. Meillä oli isoja aiheita käsittelyssä ja nuoret ovat uskomattoman hyvin paneutuneita ja heillä on selkeitä vastauksia näihin haasteisiin. Näihin palaamme kun valitsemme syksyllä painopistealueita tulevaisuusvaliokunnan työlle tällä vaalikaudella”, totesi valiokunnan puheenjohtaja Joackim Strand kokouksen päätteeksi.
 

Kokoukseen avoimella haulla valitut nuoret saivat äänestää lokakuussa 2019 aiheita tulevaisuusvaliokunnan avoimeen kuulemiseen. Eniten ääniä saivat seuraavat kokonaisuudet:

1. Ilmastonmuutoksen torjuminen
2. Kansainväliset suhteet ja turvallisuuspolitiikka
3. Nuorten syrjäytymisen torjuminen
4. Maahanmuuttajien ja maahanmuuton kysymykset

Muut nuorten ehdottamat ja äänestyksessä olleet teemat olivat alueiden eriarvoistumisen kysymykset, huoltosuhde ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, nuorten yhteiskunnallinen osallisuus, talouskasvu ja kestävä talous, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä tulevaisuuden koulutus, tulevaisuuden terveyspalvelut ja tulevaisuuden työelämä. 

 

Lisätietoja: 

Osallisuuden asiantuntija Virva Viljanen, virva.viljanen@alli.fi, 050 302 0598


Avainsanat: