Uutiset

Ei nuorisopesua vaan oikeaa vaikuttamista, vaativat nuorisojärjestöt EU:n nuorison teemavuoden teeseissä

Uutiset 1.12.2022

Mitä kestävää Euroopan nuorison teemavuodesta 2022 tulisi jäädä elämään? Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi oli mukana järjestämässä 21 eri nuorisotoimijan työpajoja 11.11.2022. Työpajojen tulokset – teesit ja ratkaisut – luovutettiin eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle. Teesit Euroopan nuorison teemavuoden perinnöstä on nyt julkaistu suomeksi, ruotsiksi, saameksi ja englanniksi.

Euroopan nuorison teemavuoden tavoitteena nostaa nuorten ääntä päätöksentekoon ja jättää pysyvä positiivinen vaikutus nuorten osallistumiseen. Suomalaisnuoret ovat EU-myönteisiä, ja he ovat yhä kiinnostuneempia politiikasta ja yhteiskunnasta. Nuoret joutuvat kuitenkin usein sivuun, kun heille tärkeistä asioista päätetään.

Keskeiset suomalaiset nuorisoalan järjestöt ja nuorten EU-delegaatti kokoontuivat perjantaina 11.11.2022 keskustelemaan, kuinka teemavuoden perinnöstä tehdään kestävä.

Työpajoihin osallistuneiden toimijoiden mielestä teemavuoden perintönä tulee olla konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä, jotka tukevat nuorten osallisuutta demokraattisessa päätöksenteossa. Näin Euroopan unioni on myös nuorten näköinen, ja nuoret kokevat sen omakseen.

Toimijat muotoilivat kolme yhteistä teesiä ja ratkaisuja, joihin he haluavat päättäjien sitoutuvan Suomessa ja EU:ssa. Valmiit teesit ojennettiin eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle samana päivänä pidetyssä pyöreän pöydän keskustelussa.

Pääteesit ovat:

1. Ei “nuorisopesua” vaan oikeaa vaikuttamista
2. Nuorista on pidettävä huolta nyt ja tulevaisuuden epävarmuustekijöitä on vähennettävä
2. Tarvitsemme arvoihinsa nojaavaa, yhtenäistä EU:ta ratkaisemaan aikamme ja tulevaisuuden polttavia haasteita

“Nuorilla on asiantuntemusta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjota ratkaisuja aikamme polttaviin ongelmiin. Muodostimme 21 erilaisen toimijan kesken yhteiset teesit, joilla EU:sta saadaan enemmän nuorten näköinen myös Euroopan nuorison teemavuoden jälkeen. Nuoret eivät saa jäädä oman teemavuotensa sivuhenkilöiksi. Päättäjien velvollisuus on nyt kuunnella ja reagoida”, toteaa nuorten EU-delegaatti Lotta Tuominen, joka toimi pyöreän pöydän keskustelun puheenjohtajana.

Teeseihin ja ratkaisuehdotuksiin voi tutustua kokonaisuudessaan Allianssin materiaalipankissa.

Teesien allekirjoittajatahot ovat:

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Nuorten EU-delegaatti
Eurooppanuoret
European Youth Parliament Finland
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
Kokoomuksen Nuorten Liitto
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto
Seta
Sosialidemokraattiset Nuoret
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI
Suomen Keskustanuoret
Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret
Suomen Lukiolaisten Liitto SLL
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU
Suomen Opiskelijakuntien Liitto SAMOK
Suomen Partiolaiset
Suomen Somalia-verkosto
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL
Svensk Ungdom – RKP-nuoret
Vasemmistonuoret


Nuorisojärjestöt luovuttivat teesit eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle pyöreän pöydän keskustelussa 11.11.2022.

Lisätietoja:

Kaisa Larjomaa
Kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
kaisa.larjomaa@nuorisoala.fi
044 4165 292

Anna Peltoniemi
Projektipäällikkö
Euroopan nuorison teemavuosi
Opetushallitus
anna.peltoniemi@oph.fi
050 472 5484

www.oph.fi/fi/nuorisojarjestojen-teesit

www.oph.fi/fi/euroopan-nuorison-teemavuosi

Katso myös