Eläkeneuvottelut alkavat – nuoret haluavat mukaan

Uutiset 31.10.2013

 

Valtiovarainministeriön ylijohtajan Jukka Pekkarisen vetämän asiantuntijaryhmän raportti työeläkejärjestelmästä on valmistunut ja työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvottelut pyörähtävät käyntiin. Allianssi vaatii, että nuoret pääsevät mukaan neuvottelupöytiin.

”Myös tulevien eläkkeiden maksajien eli nuorten äänen pitää kuulua neuvotteluissa. Monissa nuorisojärjestöissä pohditaan nyt eläkekysymyksiä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Nuorisojärjestöt toivovat neuvotteluilta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä”, sanoo Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen.

Tapoja ottaa nuoret mukaan eläkeuudistuksen valmisteluun on monia. Yksi mahdollisuus on antaa nuorisojärjestöjen nimetä omat asiantuntijansa eläkeuudistuksesta neuvotteleviin työryhmiin.

Mannisen mukaan alustavia keskusteluja tulevasta eläkeuudistuksesta on jo käyty hyvässä hengessä eri työmarkkinaosapuolten kanssa. Lisäksi nuoria kuullaan monessa työmarkkinajärjestössä myös sisäisesti. Nuorten vaikutusmahdollisuudet on kuitenkin tehtävä näkyväksi.

”Kyse on siitä, ettei ratkaisuja tehdä nuorten puolesta vaan nuorten toimesta. Eläkeuudistus on legitiimi ja nuorten näköinen vain, jos nuoret ovat aidosti mukana siitä päättämässä”, Manninen toteaa.

Allianssi vaatii, että eläkejärjestelmä uudistetaan kohtelemaan eri sukupolvia oikeudenmukaisesti. Eläkejärjestelmän tulee kestää sukupolvelta toiselle. Siksi eläkejärjestelmän rahoitus tulee turvata ja eläkemaksut tulee välittömästi korottaa riittävälle tasolle. Samalla eläkkeelle jäämisen alaikärajaa tulee nostaa ja ikärajat sitoa elinajanodotteeseen.


Avainsanat: