Uutiset

Elli Luukkainen nuorten osallisuuden koordinaattoriksi

Uutiset 19.6.2023

Elli Luukkainen aloittaa elokuussa Suomen nuorisoalan kattojärjestössä nuorten osallisuuden koordinaattorina ja ryhtyy vastaamaan erityisesti nuorten vaikuttajaryhmien tuesta. Tehtävä on uusi ja osa-aikainen. 

Luukkainen on toiminut tammikuusta alkaen projektiasiantuntijana Allianssissa ja vastannut erityisesti nuorisodelegaattitoiminnan kehityshankkeeseen liittyvistä tehtävistä sekä EU-aiheisen viestintäkampanjan sisällöistä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen Belgradin-suurlähetystössä, SDP:n eduskuntaryhmässä poliittisena avustajana sekä Lukiolaisten Liiton puheenjohtajana. 

Nuorten osallisuuden koordinaattori tukee Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän ja nuorisoalan yhteisen 2250-verkoston työtä sekä vastaa Allianssin koordinoimien, valtioneuvoston kanslian alla toimivien vaikuttajaryhmien Nuorten Agenda2030 ja nuorten luonto- ja ilmastoryhmän toiminnasta. Hän osallistuu myös ryhmissä käsiteltävien politiikkateemojen vaikuttamistyöhön sekä toimii yhteyshenkilönä valtionhallinnon ja poliittisten päättäjien suuntaan. Työtehtäviä tarkennetaan yhdessä ryhmien ja verkostojen kanssa alkusyksyn mittaan. 

“Nuorten osallistuminen sekä kansalliseen että kansainväliseen päätöksentekoon on erittäin keskeinen edellytys kestävän politiikan tekemiselle. On hieno juttu, että myös valtionhallinto ja kansainväliset yhteisöt ovat heränneet nuorten huomioimiseen aiempaa paremmin. Mahdollistaaksemme nuorten äänen kuulumisen päätöksenteossa tarvitsemme lisää tekijöitä, ja onneksi saimme tehtävään Ellin. Hänen nuorisojärjestöissä, politiikassa ja kansainvälisessä ympäristössä kerätty kokemuksensa ja näkemyksensä antavat erinomaisen pohjan työssä onnistumiseen”, sanoo Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm.

“Ryhdyn innolla tähän tehtävään, jossa voin osaltani vahvistaa nuorten ääntä päätöksenteossa. Näen, että meillä on Suomessa mahdollisuus näyttää esimerkkiä siitä, kuinka nuoret otetaan vakavasti osana yhteiskuntaa ja sen kehittämistä paremmaksi. Aion tehdä osani sen eteen, että tartumme siihen mahdollisuuteen”, kertoo Luukkainen.

Elli Luukkainen aloittaa nuorten osallisuuden koordinaattorina elokuussa, ja hänet tavoittaa sähköpostitse elli.luukkainen@nuorisoala.fi.  


Avainsanat:

Katso myös