Ensimmäiset Ilmastonmuutosvoima-rahoitukset nuorten ilmastoteoille on nyt myönnetty – kevään aikana yhteensä 150 000 euroa ilmastotekoihin!

Uutiset 24.3.2020

Suomen suurin nuorten ilmastohanke Ilmastonmuutosvoima on julkistanut ensimmäiset myöntönsä. Suomen Kulttuurirahaston ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin hanke jakaa kevään 2020 aikana 50-5000 euron suuruisia summia, joiden avulla kuka tahansa alle 25-vuotias voi toteuttaa oman ilmastotekonsa ja ryhtyä ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Keväällä järjestetään yhteensä kolme hakukierrosta. Kunkin hakukierroksen aikana jaetaan eri projekteille noin 50 000 euroa. Yhteensä kevään aikana jaetaan 150 000 euroa nuorten ilmastoteoille.

Projektirahoituksen myöntämisestä päättää hanketta varten koottu asiantuntijaraati. Asiantuntijaraadin jäseninä toimivat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, Sitran Mari Pantsar, nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman ja mediakasvattaja Mervi Maatela.

Nyt rahoitettujen suunnitelmien kirjo on suuri: mukana on tapahtumia, koulutuksia, työpajoja, leirejä sekä istutus- ja viljelyprojekteja. Rahoitusta sai tällä kierroksella yhteensä 16 projektia, joita rahoitettiin yhteensä 49 850 eurolla. Projekteja toteutetaan ympäri Suomea niin Helsingin ja Oulun kaltaisissa isoissa kaupungeissa kuin myös pienemmillä paikkakunnilla kuten Toholammilla ja Loviisassa.

Yksi rahoitusta saaneista on Emilia Piipponen, 24, jonka perhospeltoprojekti toteutetaan Ilomantsin seudulla 3800 eurolla. Piipposen tavoitteena on rakentaa perhosia ja muita pölyttäjiä houkutteleva kukkapelto, joka ehkäisee pölyttäjäkatoa ja tukee siten suomalaisen luonnon monimuotoisuutta.

”Jo pelkästään perhospeltoprojektin suunnittelu on tuonut arkeeni valtavasti iloa, ja vielä hienompaa on päästä toteuttamaan sitä tässä mittakaavassa. Toivotan kaikki halukkaat meille talkoisiin pölyttäjiä pelastamaan!” Piipponen sanoo.

3800 euroa rahoitusta myönnettiin myös Ida Korhosen, 20, kahdelle ilmastoleirille. Leireillä opitaan kestävään ruoantuotantoon liittyvistä teemoista, minkä lisäksi aiheesta tuotetaan video ja muuta materiaalia myös laajemmalle yleisölle.

“Maailma muuttuu. Ei vain ilmasto, vaan myös me ihmiset. On mahtavaa, että Ilmastonmuutosvoiman ansiosta pääsen tänä kesänä toteuttamaan tuota muutosta yhdessä muiden nuorten kanssa,” Korhonen iloitsee.

Myös pienillä summilla voi saada aikaan muutosta. Sen osoittaa 15-vuotiaiden Aysin Schakirin ja Elvi Thiesin hävikkiruokakeittokirja, joka sai 400 euron rahoituksen. 

”Pyrimme luomaan mahdollisimman hyödyllisen englanninkielisen keittokirjan ja Ilmastonmuutosvoima teki haaveestamme totta! Odotamme innolla keittokirjan julkaisemista!” Schakir toteaa.

Rahaa ilmastotekoihin jaetaan vielä kahdella hakukierroksella. Toinen hakukierros päättyy keskiviikkona 1.4. ja kolmas hakukierros maanantaina 4.5. Ilmastotekojen toteutus alkaa keväällä ja projektit tulee toteuttaa syksyyn mennessä. 

Ilmastonmuutosvoiman haku on auki 10.2.-4.5.2020 kaikille alle 25-vuotiaille, jotka haluavat ryhtyä ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Ilmastonmuutosvoimaan voi tutustua tarkemmin ilmastonmuutosvoima.fi

 

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä

apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 135 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Lisätiedot osoitteesta: www.alli.fi  

Lisätietoja:

Niina Ratilainen
niina.ratilainen@alli.fi
050 378 7791

Johanna Ruohonen
johanna.ruohonen@skr.fi
040 516 3475


Avainsanat: