Etsimme reipasta, aikaansaavaa ja sujuvakynäistä korkeakouluharjoittelijaa työstämään nuorisoalan julkaisua!

Uutiset 1.2.2019

Hei sinä haastetta pelkäämätön korkeakouluopiskelija: meillä on nyt tarjolla puolen vuoden mielenkiintoinen harjoittelupaikka henkilölle,  jolla on osaamista ja halua osallistua merkittävän nuorisoalan julkaisun tekemiseen!

Allianssi on perinteisesti julkaissut Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset -julkaisun, joka tänä vuonna laajenee sisältämään myös nuorisotyön muut kentät; nuorisotyötä tekevät kansalaisjärjestöt ja seurakunnat. Keskeisin tehtäväsi on toimia pääkirjoittajana tässä nuorisotyön tilannetta selvittävässä julkaisussa. Sinun tulee pystyä analysoimaan kahden kyselyn määrälliset ja laadulliset aineistot, taulukoida- ja kirjoittaa tulokset auki hyvään julkaistavaan muotoon.  Lisäksi toimit yhteistyössä tietoasiantuntijamme kanssa muissa julkaisuun liittyvissä työtehtävissä.

Edellytämme sinulta:

– soveltuvia, esim. nuorisotutkimuksen tai muiden yhteiskuntatieteiden, loppuvaiheen korkeakouluopintoja
– suuremman kyselyn purku-, analysointi- ja aukikirjoitustaitoja
– erinomaista suomen kielen kirjallista ilmaisua  
– ruotsin kielen hyvää lukutaitoa
– laskentataulukko-ohjelman hallintaa (esim. Excel)
– nopeaa toimeenpanokykyä
– hyviä yhteistyötaitoja

Toivomme myös:

– nuorisoalan tuntemusta
– tutkimusorientoituneisuutta
– tilastotieteen opintoja
– hyvää paineensietokykyä sekä ongelmanratkaisutaitoa
– oma-aloitteisuutta
– korkeakoulun harjoittelutukea, mutta se ei ole välttämätön oikean tyypin löytyessä.

Tarjoamme 6 kuukauden työharjoittelun huhti-syyskuussa 2019. Tehtävästä maksetaan 1 200 euron kuukausipalkkaa. Sen lisäksi tarjoamme lounasedun, joustavat työajat, hyvää ohjausta ja loistavan työparin sekä työyhteisön, jossa saa pyytää apua ja sparrausta muilta.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Työnhakijoita kohdellaan myös Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.

Kiinnostuitko? Toivottavasti, odotamme juuri sinua! Lähetä meille hakemuksesi ja ansioluettelosi pdf-tiedostoina viimeistään 15.2. klo 16 (HUOM. hakuaikaa jatkettu) mennessä osoitteeseen rekrytointi@alli.fi. Merkitsehän viestin aiheeksi ”tutkimusharjoittelija”. Haastattelut järjestetään 18.2. tai 19.2. 2019 Allianssi-talolla, osoitteessa Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki.

Lisätietoja tarvitseville antaa palvelujohtaja Jonna Laitinen, 044 4165212.


Avainsanat: