Euroopan unionin nuorisokonferenssi kokosi 280 nuorisoalan vaikuttajaa puhumaan paremmasta nuorisotyöstä

Uutiset 4.7.2019

Nuorisokonferenssi on osa EU:n nuorisostrategiaa ja nuorisodialogi -prosessia. Sen järjestämisestä vastaa vuorollaan jokainen neuvoston puheenjohtajamaa. Romania-Suomi-Kroatia -trio järjestää kolme konferenssia yhteisellä teemalla “Creating Opportunities for Youth”. Helsingissä 1.-3.7. pidetty konferenssi keskittyi nuorten tukemiseen nuorisotyötä ja sen koulutusta kehittämällä.

“Young people need to be taken seriously.”

Maanantaina konferenssissa puitiin teemaa viiden megatrendin ja niiden nuorissa herättämien toiveiden, tarpeiden ja huolien kautta. Kestävä kehitys, monikulttuurisuus, digitalisaatio, työn tulevaisuus sekä saavutettavuus koskettavat nuorten elämää kaikkialla Euroopassa. Iltapäivän työpajoissa etsittiin käytännön ratkaisuja siihen, miten nuorisotyöntekijöitä tukemalla ja kouluttamalla näihin haasteisiin voitaisiin vastata.

Esiin nousi hyvin perustavanlaatuisia tarpeita. Etenkin ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvissä työpajoissa osallistujat olivat lähes yksimielisiä siitä, että nuoret pitäisi vihdoin ottaa näissä asioissa vakavasti ja hyväksyä tärkeänä sidosryhmänä.

Konkretiaa opintovierailuilla ja paneelikeskusteluissa

Tiistaina teemoihin etsittiin konkretiaa tutustumalla nuorisotyön muotoihin niin kunnallisen kuin järjestökentänkin puolelta. Opintovierailuilla paitsi kuultiin monenlaisita työmuodoista, myös vertaisopittiin ja -tuettiin toisia vaikeiden teemojen käsittelyssä nuorisotyössä. 

Keskiviikkona järjestettyyn paneelikeskusteluun osallistuivat komissaari Tibor Navracsics, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, Euroopan neuvoston nuorisotoimialan johtaja Antje Rothemund sekä European Youth Forumin puheenjohtaja Carina Autengruber

Ministeri Saarikko korosti sitä, kuinka myös Suomella on nuorisotyön saralla paljon opittavaa ja kehitettävää ja siksi konferenssin tulokset tulevat tarpeeseen. Hyvä koulutus on ensisijaisen tärkeää nuorisotyön laadun takaamisessa, mutta myöskään rahoitusta ei saa unohtaa. Komissaari Navracsics yhtyi mielipiteeseen ja ilmoitti, että komissio ajaa Erasmus+ rahoituksen tuplaamista tuleville vuosille. Näin erityisesti ohjelman saavutettavuutta ja inklusiivisuutta voidaan kehittää.

Lisätiedot
EU:n nuorisokonferenssin projektikoordinaattori Sanni Pohjannoro
puh. 044 416 5213, sanni.pohjannoro@alli.fi 
 


Avainsanat: