Hae Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään vuodelle 2021!

Uutiset 5.10.2020

Kokoamme Allianssissa nuorisoalaa yhteen monien eri teemojen ympärille. Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä on yksi konkreettinen tapa vaikuttaa Allianssissa, oppia itse uutta ja kasvattaa samalla myös omia kontakteja nuorisoalan toimijoiden parissa. Haku vuodelle 2021 on nyt avattu ja se on auki 8.11.2020 klo 23.59 saakka. Kv-ryhmässä pääset tuomaan esiin omaa asiantuntemustasi yhteistyössä Allianssin hallituksen ja toimiston kanssa. 

Luottamushenkilönä osallistut Allianssin edunvalvonnan toteuttamiseen esimerkiksi edustamalla Allianssia ja suomalaisia nuoria eri kokouksissa, työryhmissä tai edustusmatkoilla Suomessa ja maailmalla. Kv-ryhmässä pääset vaikuttamaan Allianssin toimintaan ja edunvalvonnan linjauksiin sekä laajemmin koko nuorisoalaan. Ryhmä tukee Allianssia nykyisten ja uusien toimintamallien, aloitteiden ja innovaatioiden pohtimisessa ja tekemisessä. 

Luottamushenkilöiltä edellytämme sitoutumista Allianssin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sekä ryhmän toimintaan koko kalenterivuoden ajaksi. Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän tavoitteet nojaavat Allianssin tavoiteohjelman kansainvälisiin tavoitteisiin. Ryhmä kokoustaa noin kerran kuussa ja kokoukset toteutuvat normaalioloissa Allianssi-talolla, Helsingissä. Kokouksiin voi aina myös osallistua etänä ja korona-aikaan etäkokoustaminen on pääsääntö. Kokousten välillä on myös työskentelyä, kuten Allianssin avausten kommentointia, päättäjätapaamisia tai kansainvälisiä edustuksia. 

Hakulomakkeella tärkein kysymys on oma motivaatiosi: Miksi haluaisit mukaan Allianssin kv-ryhmään? Lisäksi sinun tulee nimetä taho (Allianssin jäsenjärjestö tai muu nuorisoalan toimija), joka suosittelee sinua tehtävään. Hakemuksessa voit myös ilmoittaa, jos sinulla on halua ja taitoa toimia ryhmän puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Ryhmän puheenjohtajisto nimetään samalla kun ryhmän muu kokoonpano.

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään valitaan puheenjohtajiston lisäksi 8-12 jäsentä ja hakijoiksi toivomme eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Luottamushenkilönä toimimisesta maksamme matkakulut kokouksiin ja edustustehtäviin, mutta päivärahoja tai palkkioita ei makseta.

Valinnat ryhmiin tekee Allianssin hallitus kokouksessaan 18.11.2020, jonka jälkeen valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille. Ryhmään valituille henkilöille järjestetään perehdytyspäivä tammikuussa. 

Täytä hakemus Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään Lyyti-järjestelmässä.

ps. Samaan aikaan auki on myös haku YK-nuorisodelegaatiksi (31.10.2020 asti). On mahdollista hakea samaan aikaan useampaan Allianssin luottamustehtävään. YK-nuorisodelegaatilla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus Allianssin kv-ryhmässä, kuten muillakin Allianssin nuorisodelegaateilla.

Lisätietoja luottaritoiminnasta ja hausta:

Janika Takatalo
kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
janika.takatalo@alli.fi
+358 44 416 5292


Avainsanat: