Uutiset

Hae Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään vuodelle 2023!

Uutiset 18.10.2022

Kokoamme Allianssissa nuorisoalaa yhteen monien eri teemojen ympärille. Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä on yksi konkreettinen tapa vaikuttaa Allianssissa siihen, miten nuorisoalalla kansainvälisiin teemoihin vaikutetaan. Haku ryhmään ensi vuodeksi on nyt avoinna ja jatkuu 9.11.2022 asti!

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä vaikuttaa ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla.

Ryhmän keskeinen tehtävä on osallistua Allianssin kansainväliseen vaikuttamistyöhön kotimaassa ja erityisesti kansainvälisillä areenoilla. Ryhmä tuo suomalaisten nuorten ääntä kuuluviin kansainvälisessä nuorisopolitiikassa ja pyrkii edistämään muun muassa kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemojen jalkauttamista sekä nuorten oikeuksien toteutumista.

Kansainvälisen politiikan ryhmä toimii myös EU:n nuorisodialogin kansallisena työryhmänä.

Mitä kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän jäseneltä odotetaan?

Ryhmän jäsenenä osallistut Allianssin edunvalvonnan toteuttamiseen esimerkiksi edustamalla Allianssia ja suomalaisia nuoria eri kokouksissa, työryhmissä tai edustusmatkoilla Suomessa ja maailmalla. Kv-ryhmässä pääset vaikuttamaan Allianssin toimintaan ja edunvalvonnan linjauksiin sekä laajemmin koko nuorisoalaan. Kv-ryhmässä pääset oppimaan itse uutta ja kasvattamaan omia kontaktejasi nuorisoalan toimijoiden parissa. Pääset myös tuomaan esiin omaa asiantuntemustasi yhteistyössä Allianssin hallituksen ja toimiston kanssa. Ryhmä tukee Allianssia aloitteiden, innovaatioiden ja nykyisten sekä uusien toimintamallien pohtimisessa ja tekemisessä.

Ryhmän jäseniltä edellytetään kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä kiinnostusta oppia lisää kansainvälisestä nuorisopolitiikasta ja nuorten oikeuksista.

Luottamushenkilöiden tehtäviin kuuluu Allianssin edustaminen eri tilaisuuksissa kotimaassa ja kansainvälisillä kentillä, joten hyvistä sosiaalisista taidoista, vaikuttamiskokemuksesta sekä kielitaidosta on etua.

Ryhmän jäseniltä edellytämme sitoutumista Allianssin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sekä ryhmän toimintaan koko kalenterivuoden ajaksi. Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän tavoitteet nojaavat Allianssin tavoiteohjelmaan ja EU-vaikuttamisen suunnitelmaan.

Ryhmä kokoustaa noin kerran kuussa ja kokoukset järjestetään lähtökohtaisesti Allianssi-talolla Helsingissä, mutta kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyksin. Ryhmän jäsenet työskentelevät myös kokousten välillä esimerkiksi kommentoimalla Allianssin avauksia, osallistumalla päättäjätapaamisiin tai kansainvälisiin tilaisuuksiin.

Miten haet mukaan?

Hae kansainväliseen nuorisopolitiikan ryhmään täyttämällä alle linkattu hakulomake. Eniten meitä kiinnostaa sinun motivaatiosi tehtävää kohtaan: miksi haluaisit mukaan Allianssin kv-ryhmään? Nimeä myös taho (Allianssin jäsenjärjestö tai muu nuorisoalan toimija), joka suosittelee sinua tehtävään. Hakemuksessa voit myös ilmoittaa, jos haluat toimia ryhmän puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Ryhmän puheenjohtajisto nimetään samalla kun ryhmän muu kokoonpano.

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään valitaan puheenjohtajiston lisäksi 8–12 jäsentä. Hakijoiksi toivomme eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Maksamme/korvaamme ryhmän jäsenille matkakulut kokouksiin ja edustustehtäviin, mutta päivärahoja tai palkkioita ei makseta.

Haku kv-ryhmään vuodelle 2023 on avoinna 9.11.2022 klo 23.59 saakka. Täytä hakemus Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään Lyytissä.

Valinnat ryhmään tekee Allianssin hallitus kokouksessaan 23.11.2022, minkä jälkeen valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille. Ryhmään valituille henkilöille järjestetään perehdytyspäivä joulukuussa 2022.

Lisätietoja (24.10.2022 alkaen):

Kaisa Larjomaa
Kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
kaisa.larjomaa@nuorisoala.fi
+358 44 416 5292

Katso myös