Hae Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään!

Uutiset 22.10.2019

Kokoamme Allianssissa nuorisoalaa yhteen monien eri teemojen ympärille. Kansainvälisen nuorisopolitiikan luottariryhmä on yksi konkreettinen tapa vaikuttaa Allianssissa, oppia itse uutta ja kasvattaa samalla myös omia kontakteja nuorisoalan toimijoiden parissa. Haku vuodelle 2020 on nyt avattu ja se on auki 3.11.2019 klo 23.59 saakka. Kv-ryhmässä pääset tuomaan esiin omaa asiantuntemustasi yhteistyössä Allianssin hallituksen ja toimiston kanssa. 

Luottamushenkilönä osallistut Allianssin edunvalvonnan toteuttamiseen esimerkiksi edustamalla Allianssia ja suomalaisia nuoria eri kokouksissa, työryhmissä tai edustusmatkoilla Suomessa ja maailmalla. Allianssi valitsee tarvittaessa ryhmästä kokousedustajia myös esimerkiksi YK-kokouksiin. Kv-ryhmässä pääset vaikuttamaan Allianssin toimintaan ja edunvalvonnan linjauksiin sekä laajemmin koko nuorisoalaan. Ryhmä tukee nykyisten ja uusien toimintamallien, aloitteiden ja innovaatioiden tekemisessä. 

Luottamushenkilöiltä edellytämme sitoutumista Allianssin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sekä ryhmän toimintaan koko kalenterivuoden ajaksi. Ryhmä kokoustaa noin kolmen viikon välein ja kokoukset toteutuvat pääosin Allianssi-talolla, Helsingissä. Kokouksiin voi osallistua etänä. Kokousten välillä on myös työskentelyä, kuten Allianssin avausten kommentointia, päättäjätapaamisia tai kansainvälisiä edustuksia. 

Hakulomakkeella tärkein kysymys on oma motivaatiosi: mistä innostuit hakemaan mukaan toimintaan? Lisäksi sinun tulee nimetä taho (Allianssin jäsen tai muu nuorisoalan toimija), joka suosittelee sinua tehtävään. Hakemuksessa voit myös ilmoittaa, jos sinulla on halua ja taitoa toimia ryhmän puheenjohtajana. Ryhmän puheenjohtaja nimetään samalla kun ryhmän muu kokoonpano. 

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään valitaan puheenjohtajan lisäksi 8-12 edustajaa ja hakijoiksi toivomme eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Luottamushenkilönä toimimisesta maksamme matkakulut kokouksiin ja edustustehtäviin, mutta päivärahoja tai palkkioita ei makseta.

Valinnat ryhmiin tekee Allianssin hallitus kokouksessaan 28.11.2019, jonka jälkeen valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille. Ryhmiin valituille henkilöille järjestetään perehdytyspäivä joulu-tammikuussa. 

Vuoden 2020 aikana ryhmän tavoitteena on etenkin:

  • Tiivistää pohjoismaista yhteistyötä etenkin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä ja kehittää NBC-yhteistyötä.

  • Vaikuttaa Erasmus-rahoituksen lisäämiseen ja ohjelman laajentamiseen osana EU:n monivuotisen rahoituskehyksen laadintaa.

  • Osallistua YK:n 2250-päätöslauselman kunnianhimoisen toimeenpanosuunnitelman laadintaan Suomessa.

Täytä hakemus Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään tästä.

ps. Samaan aikaan auki on myös haku nuorten YK-delegaatiksi (31.10.2019 asti) sekä haku Nuorten Agenda 2030 -ryhmään (3.11.2019 asti). Useampaan ryhmään / tehtävään saa hakea kerralla.

 

Lisätietoja luottaritoiminnasta ja hausta:

Janika Takatalo

kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija

janika.takatalo@alli.fi

+358 44 416 5292


Avainsanat: