Uutiset

Hae mukaan Nuorten Agenda2030 -ryhmään!

Uutiset 17.5.2021

Nuorten Agenda2030 -ryhmä on toiminut vuodesta 2017 saakka pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Ryhmän kautta nuoret, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä, voivat osallistua Agenda2030:n toteuttamiseen kansallisella tasolla.

Nuorten Agenda2030 -ryhmällä on kaksi tavoitetta: edistää kestävän kehityksen tietoisuuden lisääntymistä ja tavoitteiden toteutumista eri puolilla Suomea sekä osallistua kansalliseen keskusteluun kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi Suomessa ja globaalisti, erityisesti osana Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä.

Ryhmään valitaan kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa sekä 12 – 14 jäsentä eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista, ml. 1 – 3 viestintävastaavaa. Ryhmään voivat hakea nuoret, jotka ovat iältään 15 – 29-vuotiaita. 

Tänä vuonna ryhmä siirtyy ns. junior/senior -järjestelmään, jossa jäsenet valitaan kaksivuotisille kausille. Hakuja järjestetään tästä eteenpäin joka vuosi, mutta jolloin kerralla valitaan puolet ryhmän jäsenistä. Siirtymäaikana, eli tässä haussa, jatkokautta hakevat vanhat jäsenet voidaan valita yksivuotiselle kaudelle (08/2021 – 08/2022 saakka), ja uudet hakijat voidaan valita kaksivuotiselle kaudelle (08/2021 – 08/2023). Ryhmän jäsenenä voi toimia korkeintaan kaksi vuotta.

Ryhmän toiminnan mahdollistavat valtioneuvoston kanslia ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Valtioneuvoston kanslia on ryhmän virallinen kotipaikka, jonka alaisuudessa ja rahoituksella ryhmä toimii. Allianssi koordinoi ryhmän haun, nimittää jäsenet sekä vastaa ryhmän hallinnoinnista. Valtioneuvoston kanslia ja Allianssi yhdessä tukevat ryhmää, joka päättää itsenäisesti omasta toiminnastaan.

Nuorten Agenda2030 -ryhmää on kutsuttu erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin ja se osallistuu työpajoihin, keskusteluihin sekä kestävän kehityksen tapahtumiin. Ryhmän erityinen tehtävä on osallistua Suomen kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan työhön. Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä. Vuonna 2019 ryhmä järjesti muun muassa nuorten oman ilmastokokouksen Finlandia-talolla yhdessä Sitran kanssa.

Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan.

Etsimme Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäseneksi sinua, joka olet

  • 15 – 29-vuotias
  • Innostunut vaikuttamaan kestävän kehityksen toteuttamiseen
  • Kestävän kehityksen teemoista kiinnostunut sekä teemaa jonkin verran jo entuudestaan tunteva
  • Esiintymis-, viestintä- ja kielitaitoinen
  • Innostunut tekemään yhdessä

Hakijoiksi toivotaan eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Ryhmään haetaan täyttämällä oheinen hakemuslomake viimeistään sunnuntaina 6.6.2021 klo 23.59. Allianssin hallitus päättää nimityksistä kokouksessaan 20.6.2021, minkä jälkeen hakijoille ilmoitetaan haun tuloksista.

Hae Nuorten Agenda2030 -ryhmään täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/018048509C23A4BB

Ps. Samaan aikaan auki on myös haku nuorten ilmastodelegaatiksi. Voit hakea useampaan ryhmään / tehtävään samalla hakemuksella.

 

Lisätietoja:

https://nuortenagenda2030.fi/

Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Kaisa Larjomaa (kaisa.larjomaa@alli.fi, 044 4165 292)

Valtioneuvoston kanslian asiantuntija Riina Pursiainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi, 0295160577)

 


Avainsanat: