Heta Hölttä Allianssin yhdenvertaisuusasiantuntijaksi

Uutiset 25.5.2018

Heta Hölttä, 27, on valittu Allianssin yhdenvertaisuusasiantuntijaksi perhevapaan sijaisuuteen. Hän aloittaa työt Allianssi-talolla 16.8.

Heta Hölttä, siirtyy Allianssiin Setasta, jossa hän on nuorisotyön koordinaattorin perhevapaan sijaisena vaikuttanut nuorisoalalla sateenkaarinuorten oikeuksien toteutumiseksi. Hölttä on myös toiminut vuoden ajan Allianssin yhdenvertaisuusryhmässä. Aiempaa nuorisojärjestötaustaa hänellä on pitkän linjan aktiivina Prometheus-leirin tuki ry:stä. Koulutukseltaan Hölttä on valtiotieteiden maisteri.

Yhdenvertaisuusasiantuntijana Heta vastaa Allianssin jäsenjärjestöjen ja toimialan yhdenvertaisuustyön tukemisesta. Syksyllä Hölttä pääsee muun muassa toteuttamaan valtakunnallista nuorten turvalliset yhteisöt -koulutuskiertuetta ja tukemaan jäsenjärjestöjä yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemisessä.

”Olen innoissani päästessäni Allianssiin edistämään nuorisoalan yhdenvertaisuutta. Minulle on tärkeää voida vaikuttaa siihen, että jokainen nuori voisi tulla kohdatuksi omana itsenään ja kokea kuuluvansa joukkoon. Odotan pääseväni tekemään töitä laajasti yhteistyössä Allianssin jäsenjärjestöjen ja muiden verkostojen kanssa, antamaan omaa asiantuntemustani ja oppimaan uutta yhdessä tekemällä”, Hölttä sanoo.

”Yhdenvertaisuus on yksi Allianssin arvoista ja keskeinen tekijä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteiskunnan ja nuorisoalan rakenteiden muutokset sekä nuorten arjen kokemukset tekevät nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön yhdenvertaisuusosaamisesta ja sen tukemisesta erittäin ajankohtaista. Olemme todella iloisia saadessamme Hetan asiantuntemuksen, verkostot ja innostuksen mukaan tähän työhön”, nuorisoalan osaamisen kehittämisestä vastaava johtaja Henni Axelin Allianssista kertoo.

Lisätiedot:

Henni Axelin, 040 900 4881
Heta Hölttä, 044 416 5235 (16.8. alkaen)


Avainsanat: