Uutiset

Järjestöjohtajien opintomatkalla tutustuttiin virolaiseen nuorisopolitiikkaan ja asetettiin suuntaviivoja tulevaisuuden kansalaisjärjestölle

Uutiset 22.3.2024

Kuvassa opintomatkan osallistujat Viron opetus- ja tiedeministeriön edustajien kanssa.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi järjesti maaliskuun puolivälissä nelipäiväisen opintomatkan nuorisoalan järjestöjohtajille. Tallinnaan suuntautuneelle matkalle osallistui edustajia yhdestätoista eri nuorisoalan järjestöstä.

Matkan tavoitteena oli luodata yhdessä nuorisojärjestöjen tulevaisuutta, muodostaa jaettu tilannekuva ja miettiä tapoja, joilla järjestöjen toimintaa voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin sekä nuorten tarpeita että muuttuvaa toimintaympäristöä. Millaisia muutoksia on tehtävä lyhyellä aikavälillä, millaisia pitkällä aikavälillä? Miten johtaa henkilöstöä, toimintaa ja taloutta muutoksessa? Millaista johtamisosaamista ja johtajuutta tarvitsemme jatkossa? Teemoista puhututtivat erityisesti vapaaehtoistyön ja rahoituksen muutokset.

Matkaan sisältyi tutustuminen nuorisoasioista Virossa vastaavaan opetus- ja tiedeministeriöön sekä sikäläisen nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijoiden tapaaminen. Kiinnostusta herätti etenkin Viron valtionhallinnossa käytössä oleva nuorten vaikuttajaryhmien malli. Vastaava malli sisältyy Suomessa vastikään hyväksyttyyn valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan, jonka toteutus alkaa tänä keväänä.

Opintomatkan ohjelmassa oli myös tapaaminen Viron nuorisoalan kattojärjestö ENL:n edustajien kanssa. Virossa kattojärjestö koordinoi sekä nuorisojärjestöjen että paikallisten nuorisovaltuustojen toimintaa.

Opintomatkalle osallistuneet kokivat opintomatkan annin itselleen ja järjestöilleen hyödylliseksi. Erityisesti toimintaedellytysten kaventuessa ja perinteisten rahoituslähteiden jatkuvasti ehtyessä vertaiskehittäminen ja yhteisten ratkaisujen löytäminen koettiin tarpeelliseksi.

Nuorisoalan kattojärjestö järjestää nuorisoalan toimijoille opintomatkoja eri teemoista Erasmus+-tuella. Vuoden 2024 aikana luvassa on vielä varainhankintaan, EU-politiikkaan, nuorten osallisuuteen ja nuorisotyöhön liittyvät opintomatkat. Lisätietoja matkoista saa seuraamalla nuorisoalan kattojärjestön viestintäkanavia tai olemalla yhteydessä koulutuksista ja nuorisoalan osaamisesta vastaavaan asiantuntijaan Anna Kärriin.

Euroopan unionin osanarahoittama. Euroopan unioni tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Katso myös