Kannanotot

Kannanotto: Puolueiden on sitouduttava priorisoimaan tulevia sukupolvia ja nuorten turvallisuutta

Uutiset 18.11.2022

Parhaillaan vietettävän Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna turvallisuus. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vaatii puolueita tuntemaan vastuunsa ja tarttumaan toimeen, jotta lasten ja nuorten elämä olisi turvallista sekä nyt että tulevaisuudessa.

Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta. Nyt elettävä kriisien aikakausi on tutkitusti heikentänyt nuorten hyvinvointia ja lisännyt turvattomuutta, eivätkä päättäjät ole toistaiseksi kyenneet toimillaan osoittamaan, että nuorten huolet otetaan tosissaan ja niihin vastataan kunnianhimoisella politiikalla. 

Nuorten laiminlyönti on vastoin Suomenkin allekirjoittamaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta, joka velvoittaa valtiot rakentamaan yhteiskuntaa, jossa lapset voivat elää mahdollisimman hyvää ja turvallista elämää. Suomi on sitoutunut myös YK:n turvallisuusneuvoston Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaan, joka tunnustaa nuorten roolin kriisien ennaltaehkäisyssä ja ratkomisessa sekä velvoittaa ottamaan nuoret aktiivisesti mukaan turvallisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vetoaa puolueisiin, että ne lopettaisivat nuorten tietoisen ohittamisen kaikessa päätöksenteossa. Tulevien sukupolvien hyvinvointikriisi on sotaa tai energian hinnannousua hiljaisempi, mutta se ei vähennä päättäjien vastuuta reagoida.

“Poikkeukselliset viime vuodet ovat tehneet näkyväksi sen, kuinka helppo nuoret on syrjäyttää päätöksenteosta ja päätöksenteossa. Pandemian vaikutus on syvin juuri nuorten kohdalla, mutta silti heitä itseään ei edes kuultu missään vaiheessa koronakriisin hoitamista. Samaan aikaan nuorten hyvinvointia kunnianhimoisimmin edistävät hallituskauden tavoitteet, kuten nuorisotakuu, osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen torjunta, tuntuvat tyystin unohtuneen sekä hallitukselta että oppositiolta”, sanoo Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm.

Kun taloutta tullaan väistämättä seuraavina vuosina sopeuttamaan, vaaleihin valmistautuvien puolueiden on entistä tärkeämpää sanoa ääneen, että leikkauksia ei tulla tekemään tulevien sukupolvien kustannuksella. 1990-luvun laman virheet on pyrittävä välttämään viimeiseen asti.

“Kun lasten ja nuorten turvallisuus horjuu, koko yhteiskunnan turvallisuus horjuu. Tulevaisuuden vastuunkantajien ikäluokat heikkenevät jatkuvasti sekä määrässä että jaksamisessa mitattuna, mikä uhkaa koko Suomen pärjäämistä, kasvua ja kehittymistä.”

Lisätietoja

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Katso myös