Kannanotto: Suomen on valittava sovintomenettely

Uutiset 13.1.2021

Me allekirjoittaneet suomalaiset toimijat vaadimme, että Suomi vastaa kuuden  portugalilaislapsen ja -nuoren Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle esittämään valitukseen myöntämällä syyllisyytensä ilmastokriisiin 32 muun haastetun maan kanssa ja täten todistaa halunsa nousta globaaliksi johtajaksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Kanteen nostaneet syyttävät maiden riittämättömien ilmastotoimien rikkovan ihmisoikeuksia. Suomen ilmastotoimet eivät Suomen ilmastopaneelin ja -vuosikertomuksen mukaan riitä saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitetta eivätkä Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Syyllisyyden kieltäminen olisi siis epärehellistä. Myöntämällä syyllisyytensä Suomi ryhtyy sovintomenettelyyn tai julistautuu yksipuolisesti syylliseksi. Nämä vaihtoehdot tarkoittaisivat, että lupaamme tarkastella osuuttamme ilmastokriisin vastaisessa työssä ja sitoutua riittäviin päästövähennyksiin.

Haasteessa syytetään Suomen rikkovan valittajien oikeutta yksityis- sekä perhe-elämään ja lisäksi syrjivän heitä iän perusteella. Ilmastonmuutoksen vaikuttaessa eniten lapsiin ja nuoriin syyllistyy Suomi riittämättömillä ilmastotoimillaan ihmisoikeusrikkomuksiin. Parhaillaan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä hakeva Suomi on kampanjassaan pitänyt esillä ihmisoikeusperusteista ulkopolitiikkaa, joten syyllisyyden kiistäminen on selvässä ristiriidassa omien periaatteidemme kanssa. Kantamalla vastuunsa riittämättömistä ilmastotoimistaan antaa Suomi maailmalle kuvan itsestään ihmisoikeuksien puolustajana ja ilmastopolitiikan edelläkävijänä.

Jotta voimme vilpittömästi kutsua itseämme ihmisoikeuksien puolustajaksi, on Suomen tunnustettava syyllisyytensä. Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ristiriidassa oleva ilmastopolitiikka tekee Suomesta osallisen ilmastokriisiin ja ihmisoikeusrikkomuksiin. Sovintomenettelyyn on ryhdyttävä ja ihmisoikeuksien toteutuminen turvattava. 

Toimia vaatien,

Nuoret ilmastodelegaatit, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Ilmastotsempparit, Plan International Suomi

 

Yhteistyössä: 

Climate move
Parecon Finland
Fridaysforfuture Suomi
Elokapina
Marttaliitto ry
Ilmastoisovanhemmat ry. – Klimatmor- och farföräldrar rf.
Psykologien ilmastorintama
Demarinuoret
Silakkaliike
Animalia ry
Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry
Suomen lukiolaisten liitto
Ilmastorintama
Oikeuspoliittinen yhdistys – Rättspolitiska föreningen Demla ry
Vasemmistonuoret 
Nuorten Agenda2030
Hiilivapaa Suomi 
Pro Animals Finland  ry
Changemaker Finland
Suomen luonnonsuojeluliitto
Lasten ja nuorten säätiö
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt / SKEY ry
Luonto-Liitto
Greenpeace
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Jyväskylän YK-yhdistys
Aseistakieltäytyjäliitto
Suomen YK-nuoret
Vihreät nuoret
SEY Suomen eläinsuojelun nuorten ryhmä
Dodo ry
Nyyti ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Plan International Suomi
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
WWF Nuoret
Svensk Ungdom rf – RKP-nuoret ry
Ilmastovaikuttajat, Suomen Punainen Risti
Fingo
Animalia
Sadankomitea
Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry

 

Skriftligt ställningstagande: Finland måste välja förlikningsförfarandet

Vi undertecknade finländska aktörer kräver att Finland svarar på klagomålet från sex portugisiska barn och ungdomar vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna genom att erkänna sig skyldig till klimatkrisen med 32 andra lagförda länder och därmed bevisar sin önskan att bli en global ledare i kampen mot klimatförändringen.

Klagandena anklagar länderna för otillräckliga klimatåtgärder när det gäller de mänskliga rättigheterna. Enligt Finlands klimatpanel och årsrapport räcker inte Finlands klimatåtgärder för att uppnå 1,5 graders mål i Paris klimatavtal eller den finska regeringens mål om koldioxidneutralitet år 2035. Att förneka skuld skulle därför vara oärligt. Genom att erkänna sig skyldig inleder Finland förlikningsförfaranden eller förklarar sig ensidigt skyldig. Dessa alternativ skulle innebära att vi lovar att titta på vårt bidrag till kampen mot klimatförändringen och åta oss att göra tillräckliga utsläppsminskningar.

I stämningen hävdas att Finland gör intrång i klagandenas rätt till privat- och familjeliv samt diskriminerar dem på grund av ålder. När barn och ungdomar drabbas mest av klimatförändringen begår Finland kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom sina otillräckliga klimatåtgärder. Finland, som för närvarande ansöker om medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter, har främjat en mänsklig rättighetsbaserad utrikespolitik i sin kampanj, så att förneka skuld är helt klart i strid med våra egna principer. Genom att ta ansvar för sina otillräckliga klimatåtgärder ger Finland världen en bild av sig själv som en försvarare av de mänskliga rättigheterna och en pionjär inom klimatpolitiken.

För att vi uppriktigt ska kunna kalla oss en försvarare av de mänskliga rättigheterna måste Finland erkänna sin skuld. En klimatpolitik som strider mot Parisavtalet gör Finland till en deltagare i klimatkrisen och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Ett förlikningsförfarande måste inledas och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna måste skyddas.

Med krav för handling,

Unga klimatdelegater, Allianssi ry

Ilmastotsempparit, Plan International Finland

 

I samarbete: 

Climate Move
Parecon Finland
Fridaysforfuture Suomi
Elokapina
Marttaliitto ry
Ilmastoisovanhemmat ry. – Klimatmor- och farföräldrar rf.
Psykologien ilmastorintama
Demarinuoret
Silakkaliike
Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry
Suomen lukiolaisten liitto
Ilmastorintama
Oikeuspoliittinen yhdistys – Rättspolitiska föreningen Demla ry
Vasemmistonuoret 
Nuorten Agenda2030
Hiilivapaa Suomi 
Pro Animals Finland  ry
Changemaker Finland
Suomen luonnonsuojeluliitto
Lasten ja nuorten säätiö
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt / SKEY ry
Luonto-Liitto
Greenpeace
Allianssi
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Jyväskylän YK-yhdistys
Aseistakieltäytyjäliitto
Suomen YK-nuoret
Vihreät nuoret
SEY Suomen eläinsuojelun nuorten ryhmä
Dodo ry
Nyyti ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Plan International Finland
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
WWF Nuoret
Svensk Ungdom rf – RKP-nuoret ry
Fingo – Suomalaiset kehitysjärjestöt
Ilmastovaikuttajat, Suomen Punainen Risti
Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry 
Sadankomitea
Animalia

 


Avainsanat: