Kansalaisjärjestöjen yhteiset tavoitteet hallitusohjelmaan

Uutiset 25.1.2007

 

Allekirjoittaneet kolme valtakunnallista järjestöä vetoavat, että hallitusohjelmaan kirjataan seuraavat tavoitteet:

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Kansalaisjärjestöjen toiminnan erityinen luonne tunnustetaan lainsäädäntötasolla.
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi ja nimittää kansalaisjärjestötoiminnan neuvottelukunnan.

Kansalaisjärjestötoiminnan aseman vahvistaminen EU:ssa

Suomi jatkaa toimenpiteitä kansalaisjärjestötoiminnan aseman vahvistamiseksi ja oikeusperustan luomiseksi EU:ssa. Mahdollistetaan järjestöjen kuuleminen työmarkkinajärjestöjen tapaan asioiden valmistelussa eli niille luodaan konsultatiivinen asema.

Rahoituksen turvaaminen yksinoikeusjärjestelmien säilyttämisellä

Hallitus turvaa Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Hippoksen aseman kansalaisjärjestöjen toimintaa rahoittavina tahoina Suomessa.

Kansalaisten tasa-arvon edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi hallitusohjelman painopistealueista. Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi sekä köyhyys- ja syrjäytymiskierteiden katkaisemiseksi käynnistetään kansallinen ohjelma, jossa erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin ja nuoriin. Ohjelman toteuttaminen edellyttää eri hallinnonalojen välistä koordinaatiota ja yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Yhteisten tavoitteiden lisäksi kukin järjestöryhmä on luonut omat yksityiskohtaisemmat tavoitteet hallitusohjelmaan.

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry
puheenjohtaja Elli Aaltonen
toiminnanjohtaja Riitta Särkelä

Suomen Liikunta ja Urheilu ry
puheenjohtaja Timo Laitinen
toiminnanjohtaja Jukka Pekkala

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
puheenjohtaja Ossi Heinänen
pääsihteeri Jukka Tahvanainen


Avainsanat: