Kevätkokous hyväksyi Allianssin ensimmäisen tavoiteohjelman

Uutiset 29.5.2019

Allianssilla on nyt historiansa ensimmäinen tavoiteohjelma! Tavoiteohjelmassa määritellään järjestön vaikuttamistyön teemat ja ne tavoitteet, joiden saavuttamiseksi vaikuttamistyötä tehdään. Tavoiteohjelma kokoaa siis yhteen asiat, jotka tulisi yhteiskunnassa saavuttaa, että nuoret voivat hyvin.

Allianssin kevätkokous hyväksyi Allianssin tuoreen tavoiteohjelman 28.5. Tavoiteohjelma ohjaa ja rajaa kaikkea Allianssin vaikuttamistyötä, mutta nuorisoalan kattojärjestönä Allianssi ei ota kantaa yksittäisiin keinoihin, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoiteohjelmaa päivitetään ja se hyväksytään vuosittain Allianssin kevätkokouksessa.

Allianssin missio ja kaiken vaikuttamistyön keskeisin tavoite on, että nuoret voivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen on Suomen ja maailman suurin ongelma, joka on ratkaistava. Tulevaisuuden Suomi voi yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. Jos nuorilla on riittävät edellytykset hyvään elämään nyt, on heistä tulevina vuosina huolehtimaan itsensä lisäksi vanhenevista sukupolvista: tekemään töitä, tuottamaan verotuloja, kantamaan yhteistä vastuuta ja kehittämään koko yhteiskuntaa. Tällä hetkellä näitä riittäviä edellytyksiä ei ole. Jotta Suomi pärjää ja menestyy tulevaisuudessa, on nuorten hyvinvointi asetettava keskiöön kaikessa päätöksenteossa.

Nuorten hyvinvointi ja nuorten oikeudet, ja tietysti myös Allianssin tavoiteohjelma, koostuvat seitsemästä osa-alueesta:

1. Nuoret saavat kehittää itseään ja heidän osaamisensa tunnistetaan
2. Työelämä on nuorille reilu ja nuoret tulevat taloudellisesti toimeen
3. Nuoret vaikuttavat yhteiskunnassa 
4. Nuoret ovat sekä keskenään että suhteessa muihin ikäryhmiin yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia 
5. Nuorisotyöllä ja kansalaisyhteiskunnalla on riittävät edellytykset tukea nuorten hyvinvointia 
6. Nuoret voivat hyvin ja pahoinvoinnin kasautuminen pysähtyy 
7. Ympäristöpolitiikkaa tehdään tulevien sukupolvien ehdoilla 

Tutustu Allianssin upouuteen tavoiteohjelmaan kokonaisuudessaan täällä!

Allianssin kevätkokouksessa päätettiin myös sääntömääräisistä asioista, kuten hyväksyttiin toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2018.

 


Avainsanat: