Uutiset

Kokonaiskuva demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen käytänteistä alkaa hahmottua

Uutiset 4.10.2021

Kaksi nuorta, kuvituskuva

Demokratia ja ihmisoikeudet ovat suomalaisen yhteiskunnan tukipilareita – mutta miten niitä voidaan opettaa? Miten lapsia ja nuoria tuetaan toimimaan aktiivisesti, uusin tavoin ja oivaltavasti paremman yhteiskunnan puolesta? 

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää tietoisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävästä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Tietoa on saatu yli sadasta hankkeesta tai käytännöstä, joista suurin osa käsittelee demokratiakasvatusta. Esimerkkejä on päiväkodeista toisen asteen koulutukseen ja siviilipalvelukseen. 

Demokratiakasvatuksesta koossa monipuolisesti esimerkkejä

“Demokratiakasvatuksen kirjo näyttäytyy erittäin laajana. Valmiita malleja on paljon. Niitä voi soveltaa eri toimintaympäristöissä ja tilanteissa. Toisaalta on hyvä tiedostaa, kuinka usein kyse on myös vaikuttamisesta eikä vain vaikuttamisesta puhumisesta.”, toteaa hankkeen päävastuullinen erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusverkostosta.

Ihmisoikeuskasvatuksen tunnistaminen on vaikeampaa

Ihmisoikeuskasvatuskäytänteiden jaottelu on hankalampaa, koska ihmisoikeuksista ei puhuta ääneen samalla tavalla kaikissa tilanteissa. Ehkä myös tästä syystä ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä esimerkkejä on koossa vähemmän kuin demokratiakasvatuksen esimerkkejä. 

“Toimintaa ihmisoikeuksien puolesta ei aina sanoiteta ihmisoikeuskasvatukseksi. Päiväkodeissa ja kouluissa kehitetään ryhmädynamiikkaa, tehdään yhdenvertaisuussuunnitelmia, estetään kiusaamista ja opetellaan arvostamaan toisia, mutta arjen kehittämistyötä ei aina sanoiteta ihmisoikeuksiin liittyväksi. Ovatko ne silloin sitä ja jääkö jotain silloin kehittämistyössä vajaaksi?”, Gretschel pohtii.

Hankkeen tilaajia ovat oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö, ks. lisää Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmä. Hanke toteuttaa osaltaan kansallista demokratiaohjelmaa ja Oikeus oppia -ohjelmaa. 

Hankkeen toteuttajat: Nuorisotutkimusseura ry., päävastuullisena asiantuntijana erikoistutkija, FT Anu Gretschel. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Hankkeen kieliä ovat suomen lisäksi viittomakieli, ruotsi ja pohjoissaame.

Voit ilmoittaa viimeisten viiden vuoden aikana toteutetuista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista ja käytänteistä 15.10.2021 saakka Lyyti-lomakkeella.

Seuraa hanketta: Nuorisotutkimusverkoston sivuilla, sekä #Demokratia2025, #Ihmisoikeudet, #Oikeusoppia.


Lisätiedot: 

Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, p. 040 516 9189

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, Koordinaatti / Oulun kaupunki, p. 044 703 8215 

Katso myös