Uutiset

Kom med på Ungdomsnätverksträff för svenskpråkigt ungdomsarbete!

Uutiset 3.9.2021

Kom med på Ungdomsnätverksträff för svenskpråkigt ungdomsarbete den 7.10.21 kl. 13.00-15.00! Teemat är kompetenscentrumarbete  och under denna nätverksträff ligger fokus på effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn (kompetenscenter Kentauri). Vi hör också om pågående forskning inom Åbo akademi, som berör skolungdomsarbete (kompetenscenter Nuoska).

Nätverksträffen ordnas på zoom i samarbete mellan Takorganisationen för ungdomssektorn Allianssi och Folkhälsan. Träffen riktar sig till personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå och kommunalt. Målgruppen är personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor kommunalt, både inom svenskspråkiga organisationer och på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.

Program

13.00 Välkommen!
13.10 Effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn, forskare Marina Lindell, Åbo akademi
13.45 Paus
14.00 Kommunalt ungdomsarbete i skolor – en översikt, projektkoordinator Anna Siegfrids, Åbo akademi
14.30 Diskussion 

Anmäl dig till nätverksträffen här: https://www.folkhalsan.fi/kompetenscenter/

Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.

Kontakt
Jonna Laitinen, servicechef, Allianssi
jonna.laitinen@alli.fi

Katso myös