Koronan jälkeenkin pitää torjua ilmastonmuutos – siksi jaamme 100 000 euroa nuorten ideoille

Uutiset 9.4.2020

Tee kevään näyttävin ilmastoteko ja hae ilmastoideallesi rahoitusta!

Allianssin ja Suomen Kulttuurirahaston Ilmastonmuutosvoima-hankkeessa myönnetään 50-5000 euron suuruisia summia nuorten ilmastotekoihin. Olemme jakaneet jo ensimmäiset 50 000 euroa ensimmäisille 16 projektille. Kolmas hakukierros päättyy maanantaina 4.5. klo 23:59.

Kannustamme kaikkia ilmastoaiheesta kiinnostuneita nuoria hakemaan rahaa omille ideoilleen! Ilmastonmuutosvoima haluaa rahoittaa projekteja, joissa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat omannäköisiään ilmastoprojekteja. Ensimmäisen hakukierroksen rahoituksella toteutetaan mm. ilmastoaiheinen tanssiproduktio, perhospelto, hävikkiruokakirja ja ilmastoaiheinen nuorten video.

Rahoitushaku projekteille päättyy keväällä ja toteutusaikaa on kesän loppuun saakka. Projekteja, joita koronaviruksen aiheutta poikkeustilanne hidastaa, on mahdollista toteuttaa myös syksyllä. 

Voit hakea rahoitusta hakulomakkeella. Hakulomakkeeseen tulee sisällyttää vapaamuotoinen kuvaus ideasta, sen toteutuksesta ja aikataulusta sekä arvioitu budjetti ja hakijoiden tiedot. Luethan lomakkeen ohjeet huolella!

“Koronapandemian torjumisen jälkeen on vielä torjuttava ilmastokriisi. Siksi ilmastonmuutosvoima jatkaa myös poikkeusaikana ja antaa nuorille mahdollisuuksia toteuttaa omat ilmastonmuutokse torjuntaan liittyvät ideansa”, kertoo Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Niina Ratilainen.

 

Ilmastonmuutosvoiman haku on auki 10.2.-4.5.2020 kaikille alle 25-vuotiaille, jotka haluavat ryhtyä ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Ilmastonmuutosvoimaan voi tutustua tarkemmin ilmastonmuutosvoima.fi

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 135 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Lisätiedot osoitteesta: www.alli.fi  

Lisätietoja:
Niina Ratilainen
niina.ratilainen@alli.fi
050 378 7791

Johanna Ruohonen
johanna.ruohonen@skr.fi
040 516 3475

 


Avainsanat: