Uutiset

Koronapandemia lisäsi nuorten hoitovajetta – “Moni ei ole päässyt palvelujen piiriin, vaikka olisi niitä tarvinnut”

Uutiset 12.10.2022

Tutkijat Alix Helfer ja Joel Manner esittelevät Nuorisotutkimusseuran Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen tuloksia Nuorisotyön viikon päättäjäisseminaarissa 14.10. Oodissa. Tilaisuus streamataan maksuttomaan MTV Katsomoon. 

Tutkimushankkeessa on selvitetty nuorten (12–24 v) näkemyksiä korona-ajasta ja sen vaikutuksista heidän elämäänsä, palveluiden käytön ja käyttökokemusten näkökulmasta.  Syksystä 2020 lähtien puhelinhaastatteluina toteutetut aineistonkeruun neljä kierrosta muodostavat ainutlaatuisen seuranta-aineiston, jonka avulla nuorten tilanteen vaihteluja on ollut mahdollista tarkastella. Tuloksia on vertailtu juuri ennen koronaa kerättyihin tietoihin.

“Koronapoikkeustila on vaikuttanut monin tavoin nuorten arkeen ja hyvinvointiin. Tilanne on haastava koko väestölle, mutta rajoitustoimilla on ollut myös selkeitä sukupolvipoliittisia vaikutuksia. Pandemia on kuitenkin vaikuttanut nuoriin eri tavoin riippuen heidän iästään, asuinpaikastaan ja monista muista taustatekijöistä. Tämä vaatii lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tukemista nuorten heterogeenisyyden huomioiden.”, kommentoi tutkija Alix Helfer. 

Korona-aika näyttää vaikuttaneen eniten nuoriin aikuisiin. Nuorimmat vastaajat ovat olleet koko korona-ajan muita ikäryhmiä tyytyväisempiä elämään. 20–24-vuotiaat ovat kokeneet 15–19-vuotiaisiin verrattuna useammin stressiä ja yksinäisyyttä. Sukupuolten eroja koronavaikutuksissa tarkasteltaessa selvisi, että suurempi osa tytöistä oli kokenut poikia useammin stressiä, ahdistusta, alakuloisuutta tai pelkoa sekä yksinäisyyttä. 

Vaikka nuoret ovat suhtautuneet koronarajoituksiin pääosin myönteisesti, rajoitukset ovat aiheuttaneet osalle nuorista haasteita, kuten toimeentulon niukentumista. Toimeentulon epävarmuus, työhön liittyvät vastoinkäymiset sekä ongelmat palveluiden saamisessa ovat aiheuttaneet nuorille stressiä. Koronan aikana sekä yksinäisyys että mielenterveyspalveluiden käyttö on myös merkittävästi lisääntynyt. 

“Nuorille on kertynyt koronan aikana hoitovajetta, sillä moni nuori on joutunut siirtämään suunniteltuja tapaamisia terveyspalveluissa. Lisäksi moni ei ole päässyt palvelujen piiriin, vaikka olisi niitä tarvinnut. Erityisesti mielenterveyspalveluihin on tullut hoitovajetta”, kommentoi tutkija Joel Manner. 

Seminaari yhteistyössä MTV3:n kanssa: Ilman nuoria meillä ei ole mitään
Perjantai 14.10.2022 klo 13.00-16.00

Tilaisuus lähetetään suorana maksuttomassa MTV Katsomossa. Tilaisuutta on mahdollisuus tulla seuraamaan myös livenä Oodin nuorisotilalle (Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki). Valitsehan ilmoittautuessa osallistutko livenä vai striimin välityksellä! Paikkoja live-yleisöön on tarjolla rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nuorten hyvinvointi on koko yhteiskunnan kohtalonkysymys. Korona, sota ja ilmastokriisi koettelevat nuorten tulevaisuususkoa.

Nuorisotyön viikon päätöstapahtumassa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja MTV uutiset kokoavat kuuden suurimman eduskuntapuolueen edustajat ensimmäiseen eduskuntavaalitenttiin, jossa aiheena on Suomen tulevaisuus – nuoret.  Keskustelua pohjustavat Nuorisotutkimusseuran tutkijat sekä nuoret vaikuttajat. Päättäjäpuheenvuoron tilaisuudessa pitää kansanedustaja, eduskunnan Nuorten puolella -verkoston puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr.).

Tilaisuuden juontaa MTV:n toimittaja Leo Jaakkonen ja puoluetentin grillistä vastaa niin ikään MTV:n toimittaja Maria Nykänen.

Ohjelma:

Arki poikkeustilassa – nuorten kokemuksia korona-aikana 
Alix Helfer & Joel Manner, Nuorisotutkimusseura 

Miten nuoret ja nuorten hyvinvointi on huomioitu kriisivuosien päätöksenteossa?
Saara Hyrkkö, vihreiden kansanedustaja & eduskunnan Nuorten puolella -verkoston puheenjohtaja

Mikä v*tuttaa nuorta vaikuttajaa? 
Nette Rimpioja, puheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Atte Ahokas, ilmastoaktivisti & Lukas Virtala, Suomen Lukiolaisten Liitto

Puoluetentti
Puolueiden ratkaisut nuorten hyvinvoinnin vajeiden ratkaisemiseksi: Miten puolueiden puheenjohtajat kurovat koronan aiheuttamat hyvinvointi-, oppimis- ja yhteisöllisyysvajeet umpeen?  Panelisteina Matias Mäkynen (SDP), Elina Valtonen (Kok.), Riikka Pakarinen (Kesk.), Ville Tavio (PS), Veronika Honkasalo (Vas.) ja Iiris Suomela (Vihr.).

Katso myös