Uutiset

Kuntakysely: lähes puolet kuntapäättäjistä kokee, etteivät he saa riittävästi tietoa nuorista päätöksenteon tueksi

Uutiset 15.5.2024

Nuorisoalan kunta- ja aluevaalityö käynnistyi tänään Kunta X nuoret -seminaarissa Kuntatalolla. Kuntaliiton kanssa yhteistyössä tehtyyn kuntapäättäjäkyselyyn vastasi 505 kuntapäättäjää 165 kunnasta.

Suomen nuorisoalan kattojärjestön kuntapäättäjille toteuttaman kyselyn mukaan lähes jokainen (94,8 %) kuntapäättäjä kokee, että nuorten kohtaaminen on olennainen osa heidän työtänsä. 

Samaan aikaan he kuitenkin toivoisivat saavansa enemmän tietoa nuorista. 44,8 % kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä kokee, etteivät saa tarpeeksi tietoa nuorista heitä koskevan päätöksenteon tueksi. Nuoria koskevaa tietoa kuntapäättäjät kertovat saavansa eniten oman lähipiirin nuorten, median tai nuorisovaltuustojen kautta. Nuorisotyö ja muut alan ammattilaiset ovat sijalla viisi. 

Ilman nuoria meillä ei ole elinvoimaisia kuntia. 64,3 % kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä on sitä mieltä, ettei tämän kotikunnassa ole riittävästi työllistymismahdollisuuksia nuorille aikuisille.

“Puuttuu koulutettujen työpaikat, asunnot. Ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulutuksen saaneilla ei ole riittävästi työpaikkoja ns. työssäkäyntialueella. Koulutetut eivät palaa kotikuntaan opiskelujen jälkeen”, kunnanvaltuutettu Etelä-Savosta kuvailee kyselyssä.

Myös kuntien keinot kuulla nuoria näyttäytyvät kyselyn valossa riittämättömiltä. 82,7 % kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä puolestaan on sitä mieltä, että nuorten kuulemista kunnissa tulisi lisätä. Eniten mainittuna keinona nuorten kuulemiseen esiin nousivat nuorisovaltuustot. 

“Nuorisoalalla haluamme, että kuulemisen lisäksi nuorten ja nuorten aikuisten mielipiteet ja tarpeet otetaan huomioon kunnan toiminnassa kaavoituksesta työllisyyspolitiikkaan ja kaikkeen siltä väliltä. Ilman nuoria ei ole tulevaisuuden kuntia”, sanoo nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamistyön päällikkö Petra Pieskä.

Lisätietoja kuntakyselystä ja sen tuloksista:
Petra Pieskä, vaikuttamistyön päällikkö
040 5855392
petra.pieska@nuorisoala.fi

Katso myös