Uutiset

Kuntavaalien ehdokkaista 8,5 prosenttia on alle 30-vuotiaita

Uutiset 20.5.2021

Kuntavaaleissa on ehdolla 3 036 alle 30-vuotiasta ehdokasta. Nuorten ehdokkaiden osuus on hieman laskenut viime vaaleista. Vuoden 2021 kuntavaaleissa kaikista ehdokkaista 8,5 prosenttia on 18-29-vuotiaita, kun vastaava luku oli 8,9 prosenttia kuntavaaleissa 2017. Nuoria ehdokkaat ovat myös aliedustettuina kuntavaaleissa suhteessa ikäluokan osuuteen äänioikeutetuista.

Puolueiden välillä on eroja nuorten ehdokkaiden määrässä. Puolueista eniten määrällisesti nuoria asettivat ehdolle Kokoomus (623 nuorta ehdokasta), Keskusta (615 nuorta) ja Perussuomalaiset (410 nuorta). 

Puolueista eniten nuoria ehdokkaita suhteessa ehdokkaiden kokonaismäärään nimesivät Piraattipuolue (19 % nuoria ehdokkaita kaikista ehdokkaista) ja Feministinen puolue (16 %) sekä eduskuntapuolueista RKP (15 %) ja Vihreät (12 %). Eduskuntapuolueista vähiten prosentuaalisesti nuoria on ehdolla Kristillisdemokraattien (5 % nuoria ehdokkaita kaikista ehdokkaista) SDP:n (6 %) ja Perussuomalaisten (7 %) vaalilistoilta. 

Kuva poistettu.

Keskimäärin eduskuntapuolueet ovat nimenneet ehdolle nuoria noin 9 prosenttia kaikista ehdokkaista. Suurimmat ikäluokat ehdokasasettelun perusteella ovat 40-49-vuotiaat (24 %), 50-59-vuotiaat (23 %) ja 60-69-vuotiaat (20 %). 

“Kuntavaaleissa ehdokasasettelun merkitys korostuu. On äärimmäisen tärkeää, että nuoret asettuvat ehdolle ja saavat tukea kampanjointiin. Vaalien siirtymisestä johtunut pitkittynyt kampanja-aika ja kampanjoinnin painottuminen verkkoon ovat haasteita nuorille ehdokkaille, joilla on usein pienemmät resurssit tehdä kampanjaa”, arvioi Allianssin osallisuusasiantuntija Virva Viljanen.

Eniten nuoria on ehdolla Merijärvellä  suurista kaupungeista johdossa Turku

Eniten nuoria ehdokkaita suhteessa kunnan kokonaisehdokasmäärään on Merijärvellä (24 % kaikista ehdokkaista on nuoria). Merijärven perässä neljän kärkeä pitävät Halsua (23 %), Närpiö (21 %) ja Pyhäntä (21 %). Kymmenestä suurimmasta kaupungista nuoria ehdokkaita löytyy eniten Turusta (18 % kaikista ehdokkaista on nuoria), Jyväskylästä (17 %) ja Tampereelta (15 %). 

Nyt käytävissä kuntavaaleissa kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 50 vuotta. Vaalipäivään mennessä 18 vuotta täyttäneitä ehdokkaita on tällä kertaa peräti 222. Oikeusministeriön tietojen mukaan nuorista ehdokkaista enemmistö on miehiä. 57 prosenttia on miehiä ja 43 prosenttia naisia.

Lähes jokaisessa Suomen kunnassa voi äänestää nuorta. 
 

Lisätietoja:

Virva Viljanen
nuorten osallisuuden asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
virva.viljanen@alli.fi, p. 050 3020 598

 

Tiedot perustuvat oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelun ehdokastietoihin (ladattu 14.5.2021): https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/fi/ehd_listat_kokomaa.htm 

Tutustu nuoriin ehdokkaisiin katsomalla Nuorten kuntavaalipaneelin tallenne!


Avainsanat: