Uutiset

Nuorisoalan kattojärjestö laati tutkijoiden näkemysten pohjalta ehdotuksen nuorten hyvinvoinnin määritelmäksi

Uutiset 15.2.2023

Nuorten hyvinvoinnin parantaminen edellyttää nykyistä parempaa johtamista: selkeitä, kunnianhimoisia tavoitteita ja vaikuttavaksi tiedettyjä toimenpiteitä. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on koostanut tutkijoiden näkemysten pohjalta ehdotuksen siitä, miten nuorten hyvinvointi voitaisiin määritellä ja mitä voitaisiin asettaa nuorten hyvinvoinnin tavoitteiksi sekä mittareiksi. Ehdotus on tarkoitettu hyödynnettäväksi vuosien 2023-2027 hallitusohjelmassa määritettävien, nuorten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia edistävien uudistusten pohjana. 

“On ollut ilahduttavaa seurata, kuinka useimmat puolueet ovat vaalien alla tarttuneet nuorten kriisiytyneeseen tilanteeseen ja todenneet, että nuorten asiat tulee panna viipymättä kuntoon. Tällä ehdotuksella haluamme vauhdittaa nuorten hyvinvointia edistävää politiikkaa ja helpottaa päättäjien työtä tarjoamalla valmiin, tietoon pohjautuvan mallin joko sellaisenaan käyttöön otettavaksi tai jatkojalostettavaksi”, sanoo nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm.

Ehdotus nuoren hyvinvoinnin määritelmästä asettuu osaksi nuorisoalan ajamaa uudistuskokonaisuutta, jolla nuorten hyvinvointia ja sitä myötä koko yhteiskunnan pärjäämistä voitaisiin ryhtyä määrätietoisesti, kustannustehokkaasti ja kestävästi parantamaan. Muina merkittävimpinä uudistuksina Allianssi esittää nuorten hyvinvointiin liittyvien politiikkakokonaisuuksien keskittämistä yhdelle ministerille ja yhteen ministeriöön sekä nuorten tulevaisuustakuun toteuttamista.

Ehdotus on laadittu kymmenen nuoriin erikoistuneen tutkijan näkemysten pohjalta ja se perustuu sosiologi Erik Allardtin hyvinvointiteorian ulottuvuuksiin. Asiantuntijoina työssä toimivat Sinikka Aapola-Kari (Nuorisotutkimusseura), Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto), Jenni Kallio (Tampereen yliopisto), Marjatta Kekkonen (THL), Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusseura), Mari Käyhkö (Itä-Suomen yliopisto), Mikko Salasuo (Icehearts ry), Katariina Salmela-Aro (Helsingin yliopisto), Leena Suurpää (Suomen Punainen Risti), Susanne Ågren (Tampereen yliopisto). Allianssissa määritelmän laatimisesta vastasi asiantuntija Katariina Kojo. 

Tutustu ehdotukseen nuoren hyvinvoinnin määritelmästä, tavoitteista ja mittareista. 

Lisätietoja:

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Salla Merikukka, viestintäpäällikkö
salla.merikukka@nuorisoala.fi 
040 5278 518

Katso myös