Laadukkaat nuorisopalvelut kuntauudistuksen tavoitteeksi

Uutiset 12.4.2006

 

Laadukkaiden ja asiantuntevien nuorisopalvelujen saatavuus lähellä nuorta on oltava yksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteista, vaatii Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kevätkokous.

Suomessa on 1,9 miljoonaa lasta ja nuorta. Kun nuoret väestöryhmänä otetaan huomioon tarjoamalla heille korkeatasoisia palveluja, myös kuntaviihtyvyys ja usko kotikuntaan lisääntyvät. Helsingissä kokoontuneiden nuoriso- ja kasvatusammattilaisten mukaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on oltava laadukkaiden ja asiantuntevien palvelujen tarjoaminen lähellä nuorta.

Uudistus mahdollistaa nuorisotyöntekijöiden moniammatillisen osaamisen nykyistä syvemmän hyödyntämisen. Allianssin tekemän selvityksen mukaan kuntarajoja ylittävät ja järjestöjen kanssa tuotettavat palvelut ovat nuorisotyössä jo tuttuja. Nuorisotyö voi kunnissa olla muille mallina monipuolisista palvelujen tuottamistavoista.

Monissa kunnissa yksi työntekijä vastaa nykyisellään niin nuorisotoimesta, liikuntatoimesta kuin päihdekasvatuksestakin. Nuorisotyön palvelujen uudelleenarviointi alueellisesti mahdollistaa tämän ammatillisen sirpaloitumisen vähentämisen. Näin parannetaan palvelujen saatavuutta ja laatua.

Allianssin kevätkokouksen mielestä kuntien nuorisotyö kuuluu perustuslaissa tarkoitettuihin sivistyspalveluihin. Kuten koulutuksessa, myös nuorisotyössä on kyse kasvatuksesta ja nuoren inhimillisestä kasvusta yhteiskunnan jäsenenä. Nuorisolain mukaan nuorisopalveluihin kuuluvat muun muassa nuorisotilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorten ympäristökasvatus sekä työpajapalvelut.


Avainsanat: