Lapsiasiainvaltuutetulle riittävät valtuudet

Uutiset 17.2.2004

 

Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa todetaan yksiselitteisesti: ”Perustetaan lapsiasianvaltuutetun virka”. Pääministeri Vanhanen lupasi Lapsen oikeuksien päivän seminaarissa marraskuussa 2003, että lapsiasianvaltuutettu saadaan vuonna 2005. Allianssin mielestä tästä ei tule tinkiä.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin mielestä lapsiasiainvaltuutetun pitää olla riippumaton ja hänellä pitää olla riittävät valtuudet ja poliittista painoarvoa. Muuten lapsiasian valtuutetusta tulee hallinnon jatke tai erilaisten intressipiirien pompottelun kohde. Allianssi ry vaatii, että lapsiasiainvaltuutetun tehtävän perustaminen käsitellään ripeässä tahdissa valtioneuvostossa ja eduskunnassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö etsii tällä hetkellä varoja lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseen. Lapsiasiainvaltuutetun viran perustamisen ei pitäisi olla kustannuskysymys. Lapsiasiainvaltuutetun tehtävän edellyttämät resurssit on saatava valtion budjettiin 2005.

Allianssin mielestä lapsiasiainvaltuutetun tehtävänä on seurata lapsen oikeuksien toteutumista ja lapsia koskevan poliittisen päätöksenteon valmistelua valtionhallinnon eri tasoilla. Hänen on seurattava myös valtion hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä sekä edistää lasten ja nuorten osallistumista.

Lapsiasiainvaltuutetun tehtävänä on pitää esillä lasten ja nuorten asioita ja tilannetta, käynnistää tutkimustoimintaa ja kehittämishankkeita sekä raportoida lasten ja nuorten tilanteesta eduskunnalle.

Lapsiasiainvaltuutetun tehtäviä valmistelee tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön asettama lapsiasian toimikunta. Se jättää asiasta ehdotuksen tänä keväänä.


Avainsanat: