Lausuimme Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Uutiset 21.1.2021

Lausuntomme keskittyy painopisteeseen 5: “Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen” ja  lukuun “Nuorisopaketti”. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan täältä.

Yhteenveto

  • Lasten ja nuorten nostaminen erityisasemaan ja kriisistä palautumisen keskiöön on ainoa tapa luoda pitkällä tähtäimellä kestävä yhteiskunta. 
  • Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa”-tutkimuksessa esitetyt  toimenpidesuositukset tulee huomioida kestävän kasvun ohjelman Ohjaamoihin liittyvissä toimenpiteissä.
  • Kiireellisimmin tulisi aloittaa Ohjaamolain valmistelu.
  • Haavoittuvassa asemassa olevat ja niin sanotut NEET-nuoret tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea ja elämänhallintataitojen vahvistamista esimerkiksi matalan kynnyksen starttivalmennuksen avulla. 
  • Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi tulee lisätä TE-hallinnon resursseja hankkia nuorille suunnattua työhönvalmennusta ja tuetun työllistymisen palveluja, sekä vahvistaa TE-toimistojen asiantuntijoiden ohjauksellista ja kohtaavaa työotetta nuorten asiakkaiden palvelutarpeen arvioimiseksi.
  • Nuorille räätälöityjä päihde- ja mielenterveyspalveluja tulee vahvistaa ja terapiatakuu ottaa käyttöön koko maassa. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi kuntien taloutta vahvistamalla siten, että niille myönnettäviä lisäresursseja kohdennetaan valtion ohjauksella lasten ja nuorten hyvinvointiin, erityisesti matalan kynnyksen psykososiaaliseen tukeen esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuollon sekä Ohjaamojen muodossa.
  • Kestävän kasvun ohjelman investointeja tulee kohdentaa nuorisoalan valtion rahoitukseen, jota on lisättävä pysyvästi 10 prosentilla, jotta koronakriisin myötä kasvaneeseen ja kasvavaan tarpeeseen voidaan vastata kestävällä tavalla ja vaikuttaviksi osoittautuneita toimenpiteitä kehittämällä.
  • Nuorten työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseen tarvitaan pysyviä, vakaita ja vaikuttavasti kohdennettuja toimia – nuorisotakuun toteutumisesta tulee huolehtia erityisesti, työnantajille tarvitaan nopeasti käyttöön otettavia nuorten työllistämisen tukitoimia.
  • Nuoria sekä nuoria edustavia tahoja on ensiarvoisen tärkeää kuulla, kun nuoriin liittyviä toimenpiteitä valmistellaan.

Lisätiedot:

Katja Asikainen
vaikuttamisen asiantuntija
​​​​​​​katja.asikainen@alli.fi
044 3141 324


Avainsanat: