Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle arpajaislain muuttamisesta

Lausunnot 28.11.2022

HE 255/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta
HE 282/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi

Kiitämme päättäjiä ja virkavalmistelijoita rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen uudesta rahoitusmallista linjanneen parlamentaarisen seurantaryhmän päätösten ripeästä toimeenpanosta.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry kannattaa arpajaislakiin esitettyjä muutoksia, joiden myötä nuorisotyön rahoituksen kytkös rahapelituottoihin purkautuu ja pitää esitettyjä säädösmuutoksia johdonmukaisina. Kytkös on perustunut järjestöjen historialliseen rooliin veikkauspelien järjestäjänä, mutta on nykyisessä valtio-omisteiseen rahapeliyhtiöön perustuvassa järjestelmässä perusteeton. Nuorisotyön mahdollisuudet edistää nuorten hyvinvointia eivät voi olla sidottuja rahapelaamisen määrään ja tuottavuuteen. Näillä kahdella toiminnolla ei ole mitään loogista tai asiallista keskinäisriippuvuutta. 

Yleisenä huomiona pyydämme valiokunnan jäseniä huomioimaan kaikessa toiminnassaan nuorten hyvinvoinnin hälyttävästi heikentyneen tilanteen sekä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen suunnattujen toimien kokonaisuuden olemattoman johtamisen aiheuttaman kyvyttömyyden vastata yhteiskunnalliseen tarpeeseen riittävissä määrin. Nuorten hyvinvointikriisiin on puututtava nyt erittäin voimakkaasti, tai sen vaikutukset sekä yksilöille että yhteiskunnalle kasvavat kestämättömiksi. 

Ilman nuoria meillä ei ole mitään. 

Helsingissä 23.11.2022

Anna Laurila Anna Munsterhjelm
Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Lisätiedot: Anna Munsterhjelm, 040 5879514, anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi


Avainsanat:

Katso myös