Nuorisoalan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksiksi lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi

Lausunnot 7.6.2024

Lausunto on luettavissa lausuntopalvelussa.

Kiitämme mahdollisuudesta lausua. Ehdotamme, että lasten ja nuorten terapiatakuun ikäraja nostettaisiin 29 vuoteen nuorisolain määritelmän mukaan.

Esityksen tavoite on erittäin kannatettava. Lasten ja nuorten mielenterveys on monilla mittareilla heikentynyt jo pidemmän ajan, ja tilanne vaikeutui erityisesti koronapandemian vuoksi. On lisäksi hyvin kannatettavaa, että esityksessä takuun toteuttamiseen otetaan mukaan koko perustason sote-palvelukenttä: oppilashuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, perusterveydenhuolto, YTHS sekä sosiaalihuollon palvelut, kuten kasvatus- ja perheneuvonta.

Lasten ja nuorten terapiatakuu tulee kuitenkin laajentaa koskemaan nuorisolain mukaisesti kaikkia alle 29-vuotiaita. Terapiatakuuta tulee kehittää vastaamaan alkuperäisen kansalaisaloitteen kirjauksia ja laajentaa koskemaan koko väestöä. On lisäksi huomattava, että ilman lisäresursointia on myös varteenotettavana uhkana takuun ulkopuolelle jäävien 23-vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten aikuisten hoitoonpääsyjonojen piteneminen.

Lisätietoa:
Petra Pieskä
Vaikuttamistyön päällikkö
petra.pieska@nuorisoala.fi


Avainsanat:

Katso myös