Allianssin lausunto sisäministeriölle arpajaislain muuttamisesta

Lausunnot 17.5.2022

Asia: VN/6327/2022 

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa sekä kouluttaa, palvelee ja tuo yhteen järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa työtä tai vapaaehtoistyötä tekevät nuorisoalan toimijat. Allianssin jäseninä on yli 140 nuorisojärjestöä ja muuta nuorisoalalla toimivaa yhteisöä – käytännössä kaikki Suomessa toimivat nuorisoalan järjestöt.

Sisäministeriölle

Kiitämme virkavalmistelijoita rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen uudesta rahoitusmallista linjanneen parlamentaarisen seurantaryhmän päätösten ripeästä toimeenpanosta.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry kannattaa arpajaislakiin esitettyjä muutoksia, joiden myötä nuorisotyön rahoituksen kytkös rahapelituottoihin purkautuu. Kytkös on perustunut järjestöjen historialliseen rooliin veikkauspelien järjestäjänä, mutta on nykyisessä valtio-omisteiseen rahapeliyhtiöön perustuvassa järjestelmässä perusteeton. Nuorisotyön mahdollisuudet edistää nuorten hyvinvointia eivät voi olla sidottuja rahapelaamisen määrään ja tuottavuuteen. Näillä kahdella toiminnolla ei ole mitään loogista tai asiallista keskinäisriippuvuutta. 

Helsingissä 17.5.2022

Anna Munsterhjelm

Toiminnanjohtaja

040 587 9514

anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi

Katso myös