Lausunto Daphne -ohjelman jatkamisesta 2004-2008

Uutiset 29.8.2003

Sosiaali- ja terveysministeriö
Perhe- ja sosiaaliosasto

Lausuntopyyntö Dnro 20/30/2003
KOMISSION EHDOTUS; EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS LAPSIIN, NUORIIN JA NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN EHKÄISEMISTÄ SEKÄ VÄKIVALLAN UHRIEN JA RISKIRYHMIEN SUOJELEMISTA KOSKEVAN YHTEISÖN TOIMINTAOHJELMAN TOISEN VAIHEEN PERUSTAMISESTA (DAPHNE II-OHJELMA)

Lausunnon jättäjä: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Euroopan yhteisöjen komission ehdotus Daphne-ohjelman jatkamisesta vuosina 2004.2008 on erittäin kannatettava ottaen huomioon sen toimialaan liittyvien ongelmien pysyvyys ja vakavuus. Tästä syystä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2003/0025 (COD) on tervetullut. Sen pohjalta Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry toteaa seuraavaa:

Kyseisiin kohderyhmiin kohdistuvan väkivallan suhteen asiakirjan johtopäätökset ja tilannearvio ovat oikean suuntaisia. Lisäksi painotus täsmällisen tiedon ja tutkimuksen tuottamiseen ovat tarpeellisia lähtökohtia ongelmien ratkaisemiselle ja toimenpiteiden tehokkuuden arvioimiselle.

Kansainvälisten toimien ja verkostoitumisen merkitys on ensiarvoinen, mutta osittain ongelmien kansallisista luonteista johtuen niiden ratkaiseminen ylikansallisilla toimilla on vaikeaa. Kuitenkin kokemuksia jakamalla ja yhteisten hankkeiden avulla on mahdollista tuottaa lisäarvoa paikallisiin tilanteisiin ja kansallisiin tiloihin.

Allianssi näkee tärkeänä, että lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ymmärretään koostuvan rakenteellisten, kulttuuristen, yhteisöllisten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kokonaisuudesta. Tästä syystä ehdotuksen mukaisen toiminnan jatkaminen on hyvin oleellista.

Kunnioittaen,
29.8.2003, Helsingissä

Jukka Tahvanainen pääsihteeri
Allianssi ry.


Avainsanat: