Lausunto Kulttuuri tietoyhteiskunnassa. Strategia 2010 ja toimintaohjelmaehdotukseen

Uutiset 1.9.2003

 

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
Olympiastadion, Eteläkaarre
00250 Helsinki

Opetusministeriö
Asia: Lausunto Kulttuuri tietoyhteiskunnassa. Strategia 2010 ja toimintaohjelmaehdotukseen

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry pitää Kulttuuri tietoyhteiskunnassa -ehdotuskokonaisuutta monipuolisena ja ajankohtaisena.

Erityisen tärkeänä Allianssi pitää sitä, että ehdotuksessa muistetaan, että lasten ja nuorten saatavilla olevaan kulttuurin ja tiedon tarjontaan Internetissä pitää panostaa. Sisällön laadusta huolehtiminen on Internetin laajassa ja kirjavassa tarjonnassa erityisen tärkeää, ja siksi valtion on oltava mukana toteuttamassa lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja. Yhtenä tällaisena esimerkkinä on Allianssissa toteutettava Valtikka.net .projekti. Olemme tyytyväisiä siihen, että kyseinen projekti on mainittu erikseen ehdotuksessa ja toivomme, että nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisäämiseksi tehty työ voi edelleen jatkua.

Ehdotuksessa on nostettu esille demokratiakasvatuksen poikkisektoraalinen toteutus, mikä on mielestämme tärkeää nuorten osallisuuden lisäämiseksi. Yhteistyötä julkishallinnon, kansalaisjärjestöjen ja koulujen kesken täytyy kannustaa ja tukea.

Ehdotuksessa on kautta linjan otettu huomioon seikka, jota myös Allianssi haluaa korostaa: Tietotekniikan aikakaudella on syntynyt uudenlaista eriarvoisuutta, sillä kaikilla kansalaisilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ja taitoja käyttää viestintä- ja tietotekniikkaa. Tämän takia valtion on tarjottava nuorille verkkomedioiden käytön opetusta kouluissa ja varmistettava niiden maksuton tai kohtuuhintainen käyttö oppilaitoksissa, nuorisotiloissa tai kirjastoissa. Verkkodemokratiaan pätevät samat säännöt kuin muuhunkin demokratiaan: jokaisella on oltava mahdollisuus käyttää ääntään.

Allianssi haluaa edelleen muistuttaa, että tärkeän osan nuorisotyön rahoituksesta muodostaa veikkausvoittovarojen tuotto. Nuorisotyön määrärahat ovat kuitenkin laskeneet vaikka Veikkauksen tulos on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut. Arpajaislain muutoksen ja Suomen hallituksen tekemän budjettipäätöksen täytyy näkyä myös nuorisotyötä tekevien yhteisöjen pankkitileillä.

Kunnioittaen,
Helsingissä, 1.9.2003

Antti Kaikkonen, puheenjohtaja
Jukka Tahvanainen, pääsihteeri


Avainsanat: