Lausunto opiskelijavalintarekisterilain ja yhteishakuasetuksen muuttamisesta

Uutiset 23.8.2013

 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.8.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta.

Allianssi pitää esitystä pääosin hyvänä ja kannattaa kaikkia keinoja joustavoittaa koulutukseen hakeutumista ja valintamekanismien läpinäkyväksi tekemistä. Esityksen muutokset tukevat näitä tavoitteita, ja ne vahvistavat opiskelijoiden yhdenvertaista asemaa.

Erityisesti ”Oppijan verkkopalvelut” – koulutuksen tieto- ja hakupalvelu helpottaisi koulutukseen liittyvän tiedon hankkimista ja käyttämistä. Myös todennetun osaamisen rekisteri helpottaisi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa. Oppilasnumeron käyttöönotto tulee toteuttaa huolella, ja se tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Koulutuksen kansainvälistymisen ja yhdenvertaisuuden kannalta pidämme tärkeänä, että järjestelmä ja siihen liittyvät palvelut toimivat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä ovat esteettömät.

Yksityisyyden suojan kannalta on tärkeätä lisätä kirjaus, että ylioppilastutkintorekisteriin, opiskelijavalintarekisteriin ja korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon liittyen henkilö saa tiedon, jos häntä koskevia tietoja luovutetaan eteenpäin.

Jos täydennyshausta luovutaan, on lisähakujen näkyvyys hakijoille varmistettava. Oppilaitokset on velvoitettava syöttämään tarjolla olevat opiskelupaikat opintopolku-palveluun. Lisäksi hakijan oikeusturvan kannalta esitetty päätöksentekomenettely ei ole riittävä, vaan hakijalle tulee suoraan antaa muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös.

Hanna-Mari Manninen, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri

LAUSUNNON KESKEINEN SISÄLTÖ

Allianssi pitää esitystä pääosin hyvänä ja kannatettavana. Oppilasnumeron toteuttaminen tulee tehdä huolella ja yhteistyössä opiskelijajärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Järjestelmän tulee toimia kolmella kielellä, ja sen tulee olla esteetön. Mikäli opiskelijan tietoja luovutetaan eteenpäin, hänen tulee saada siitä tieto. Lisähakujen näkyvyys hakijoille on varmistettava. Päätöksentekomenettelyssä tulee hakijalle antaa muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös.


Avainsanat: