Lausunto sivistysvaliokunnalle Erasmus For All-ohjelmasta

Uutiset 27.3.2012

 

 

EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE 26.3.2012

Tanskan kompromissiesitys ei tyydytä nuorisoalaa

EUROOPAN UNIONI LOPETTAMASSA NUORISOJÄRJESTÖJEN TUKEMISEN JA NUORTEN OMAN VAIHTO-OHJELMAN

EU:n komissio julkaisi marraskuussa 2011 oman esityksensä unionin seuraavan rahoituskauden 2014-20 vaihto-ohjelmista. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja koko nuorisotoimiala olivat hyvin pettyneitä siitä, että nuorten, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön omaa ohjelmaa (Nuorisotoimintaohjelma, Youth in Action 2007-13) ei olla säilyttämässä. Sen tilalle ollaan perustamassa yksi iso ohjelma ERASMUS FOR ALL, johon yhdistettäisiin kaikki olemassa olevat koulutus-, liikunta- ja nuorisoalojen ohjelmat.

Nuorisojärjestöissä, nuorisotyössä ja ylipäätään nuorten vapaa-ajalla tapahtuva non-formaali oppiminen on esityksessä jäänyt täysin muodollisen koulutuksen ja työllistymisen jalkoihin. Nykyisessä Youth in Action -ohjelmassa tuetaan vahvasti nuorten osallistumista, aktiivista kansalaisuutta ja nuorten omaa tekemistä. Ohjelman käyttäjät ovat vahvasti itsenäisen ohjelman takana. 87 % lähes 7000:sta nuoresta tai nuorisojärjestöstä, jotka vastasivat komission kyselyyn, kannattivat ohjelman säilyttämistä erillisenä. Euroopan Parlamentti on myös ollut itsenäisen nuoriso-ohjelman takana (mm. A7-0169/2011), ja esim. Parlamentin Työllisyyden ja Sosiaaliasioiden Valiokunta lausunnossaan 21.3.2011 ”kehotti komissiota säilyttämään nuorisotoimintaohjelman erillisenä tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä”. Myös jäsenmaiden nuorisoasioista vastaavien virkamiesten enemmistö on kirjeessään komissiolle kannattanut itsenäistä ohjelmaa. Ohjelmien yhdistäminen olisi täysin EU:n oman nuorisostrategian vastaista. Se ei edistäisi vahvan eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan rakentamista eikä nuorten osallistamista demokraattisiin prosesseihin, mitkä ovat olleet nuorisotoimintaohjelman tärkeimpiä tavoitteita. Lisäksi katoaisi jo nuorisoalalla toimiville hyvin tutuksi tullut brändi.

Ohjelmaesityksestä ei käy selville, mitä tapahtuisi monille nykyisen ohjelman hyviksi havaituille toiminnoille (esim. nuorisoaloitteet ja nuorten demokratiahankkeet) tai mitkä ovat niiden tulevat budjettiosiot. Erityisenä huolenaiheena ovat Euroopan tason nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset, jotka ehdotus olisi poistamassa kokonaan. Tämä tarkoittaisi merkittävää toimintojen alasajoa kymmenissä arvokasta työtä tekevissä nuorisojärjestöissä. Myös ohjelman hallinnoinnista ovat nuorisotoimijat huolissaan, sillä päätöksenteossa ei todennäköisesti toimialan ääni kuuluisi suuremman toimialan eli muodollisen koulutuksen paineessa. Nuorten ja nuorisotoimijoiden edustajat on säilytettävä ohjelman päätöksenteossa. Koulutuksen ja nuorisotyön toimijoilla on selkeästi eri kohderyhmät ja toimintatavat, joten nuorisotyön itsenäistä ohjelmaa tarvitaan tulevaisuudessakin.

Nykyisessä Youth in Action -ohjelmassa muita heikommassa asemassa olevat nuoret ovat prioriteettiryhmänä, kun taas opiskelijavaihto-ohjelmissa heidän osallistumisensa vaihtoihin on ollut lähes mahdotonta. Uudessa ohjelmaesityksessä heitä (esim. vammaisia nuoria) ei ole huomioitu millään lailla.

Tanska puheenjohtajamaana julkaisi 7.3.2012 oman kompromissiesityksensä, jossa Nuoriso on nostettu omaksi luvukseen ison ohjelman sisällä. Tanskan esitys onkin askel oikeaan suuntaan, mutta edelleenkin siitä puuttuu monia nuorten ja nuorisojärjestöjen kannalta tärkeitä asioita (mm. järjestöjen toiminta-avustukset), mistä syystä nuorisojärjestöt niin Suomessa kuin muuallakaan Euroopassa eivät voi hyväksyä Tanskankaan esitystä.

Myönteistä ohjelmaesityksessä on rahoituksen kasvu. Komissio ehdottaa kaudelle 2014-20 ohjelmalle 15,2 miljardin euron budjettia, jossa olisi lisäystä noin 46 % nykyisten ohjelmien rahoitukseen. 
Allianssi on tyytyväinen ohjelman rahoituksen lisäämiseen, mutta vaatii, että nuorisotoimintaohjelman säilyttämistä itsenäisenä ohjelmana selvitettäisiin vakavasti ohjelman käyttäjien ja nuorisotoimialan toiveiden mukaisesti.

Lisätietoja: varapuheenjohtaja Matti Niemi, puh. 045 679 1717 tai kv-johtaja Jarkko Lehikoinen, puh. 040 900 4876

Aiheesta lisää myös osoitteessa http://www.whereareyouthgoing.eu

 


Avainsanat: