Lausunto sivistysvaliokunnalle veikkauksen tuoton käyttämisestä

Uutiset 11.11.2005

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle
Viite: HE 121/2005
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry pitää laadittua hallituksen esitystä pääosin hyvänä ja perusteltuna. Allianssin mielestä siirtymäkauden säännöksestä on pidettävä kiinni, ja tuotonjakolakia on noudatettava. Jakosuhdelain uusi 2 § lisää tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön osuutta veikkausvoittovaroista.

Huomattava osa tieteen, taiteen, nuorisotyön ja liikunnan rahoituksesta saadaan veikkausvoittovaroista. Allianssi pitää ensiarvoisen tärkeänä kansallisen veikkaus- ja vedonlyöntipelimonopolin säilyttämistä, usean tärkeän toimialan ollessa riippuvainen sen tuotosta. Norjan, Ruotsin ja Suomen korkeimman oikeuden ratkaisut ovat selkeästi tukeneet yksinoikeusjärjestelmän säilyttämistä. Ratkaisut tukevat kiistattomasti kansallisen rahapelitoiminnan yksinoikeutta.

Veikkauksen edunsaajat ovat yhteisrintamassa vaatineet, että harkinnanvarainen summakin jaetaan edunsaajien kesken, ettei kenenkään tuki pääse laskemaan. Näin on tapahtunutkin.

Allianssin mielestä harkinnanvarainen osuus tulisi pääsääntöisesti jakaa päätettyjen edunsaajien: urheilun ja liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, tieteen ja taiteen edistämiseen.

Veikkauksen rahastovarat ovat osa veikkausvoittovarojen tuottoa, joita hallinnoidaan opetusministeriöstä, kuten myös Oy Veikkaus Ab:tä. Allianssin mielestä on tärkeää, että opetusministeriö hallinnoi Veikkausta yleensä.

Helsingissä 11.11.2005

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.


Avainsanat: