Lausunto ulkoministeriölle Lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisesta pöytäkirjasta

Uutiset 7.9.2012

 

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 7.9.2012

Ulkoasiainministeriölle

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää ulkoasiainministeriötä lausuntopyynnöstä. Allianssi lausuu seuraavaa Lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisesta pöytäkirjasta:

Allianssi tunnistaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, että lasten ja nuorten oikeusturvakeinot ovat riittämättömiä. Allianssi pitää erittäin tärkeänä, että kansallisesti lasten ja nuorten oikeusturvakeinoja ja lasten ja nuorten oikeuksien laillisuusvalvontaa kehitetään ja että kansainvälisesti lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja sen kahden oikeuksia sisältävän valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanoa vahvistetaan mahdollistamalla yksilö- ja valtiovalitukset sekä tutkintamenettely ja että sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuksien komitean toimivallan edellä mainituissa menettelyissä.

Allianssin edunvalvontatyön painopisteet ovat lasten ja nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus. Tästä syystä Allianssi pitää erittäin tärkeänä: 
– että valinnaisen pöytäkirjan 2 artiklaan on kirjattu, että komitea antaa lapsen näkemyksille asianmukaisen painoarvon 
– että 17 artiklassa on huomioitu yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista eli että valinnaisesta pöytäkirjasta tiedotetaan aktiivisesti ja saavutettavasti myös vammaisille henkilöille

Lisäksi Allianssi toivoo, että yllämainittujen menettelyiden toimeenpanon ja legitimiteetin varmistamiseksi niiden tunnettuutta lisätään kansallisesti esimerkiksi tarjoamalla koulutusta sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjojen toteutumisesta sekä valitus- ja tutkintamenettelyiden käytöstä.

Helsingissä, 7.9.2012
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Hanna-Mari Manninen
puheenjohtaja

 


Avainsanat: